Dívejme se na "věc" očima druhých

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Dívejme se na "věc" očima druhých

<<

Nedorozumění je vždy věc smutná a často složitá k rozpletení. Některá nedorozumění jsou natolik velká, že jejich následky nás dohánějí ještě za velmi dlouhou dobu a nemůžeme se od nich odpoutat jen tak lehce.

Terapeut, který se snaží usmířit dva znesvářené lidi, ví, že usmířit se mohou až ve chvíli, kdy se oba alespoň trochu dovedou podívat na důvod svého sváru z pohledu toho druhého. Posadí tedy oba dva ke stolu naproti sobě. Na stůl postaví hrnek s ouškem na stranu. Jeden tedy vidí ouško na levé straně hrnku a druhý na pravé straně hrnku. Ač se oba dívají na stejný hrnek s jedním ouškem, vidí něco trochu jiného. Každý z nich pak musí nakreslit hrníček tak, jak ho vidí ten na druhé straně stolu.

Ač je toto příklad pro názornost dosti zjednodušený, skrývá ve svém principu inspiraci pro veliká témata, jako je vcítění se do bližního, odpuštění, výchova dětí...

                                                                                                                          -ze-

<<