Fyzické tělo - náš dočasný podnájem

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Fyzické tělo - náš dočasný podnájem

<<

Jistému mladému muži se velmi líbila jedna mladá, zbožná žena. Ačkoliv ona o něj nejevila žádný zájem, byl i přesto velice neodbytný. Vnucoval se této ženě i po jejím několikerém důrazném odmítnutí. Žena jej velmi fyzicky přitahovala, a on byl ovládán svým tělesným chtíčem. Byl vulgární a dotěrný.

Když žena viděla, že muž je skutečně neodbytný, vymyslela plán. Při dalším mužově naléhání mu slíbila, že když přijde přesně za měsíc na smluvené místo, může ji požádat o ruku, a ona že si ho vezme za muže, pokud ji stále bude chtít. Muž nadšeně souhlasil.

Mladá žena byla ale nejen velmi fyzicky krásná, ale také moudrá a zbožná. Rozhodla se mladému muži uštědřit lekci. Po celý měsíc užívala silného projímadla, měla průjmy a zvracela.

Když nastal den setkání, muž netrpělivě čekal na smluveném místě. Mladá žena k němu přistoupila a zeptala se, zda o ní má stále zájem? Muž ji však téměř nemohl poznat. Byl vyděšený, a ptal se jí, kam se poděla její krása, neboť žena byla vyhublá na kost, měla ošklivou pleť a utrápený výraz. Její ladné tělesné křivky zcela zmizely.

Žena nabídla muži, že mu ukáže, kam ukryla všechnu svou bývalou krásu. Zavedla napůl zvědavého a napůl vystrašeného muže na místo, kde byly nádoby plné jejích odporně páchnoucích výměšků, a řekla: "Zde jsou složky mé krásy, které tě tolik přitahovaly."

 

 Co dodat? Tato stručná povídka bude možná připadat mnohým příliš jednostranná a nechutná...  Má však připomenout, že ač je správné a nutné se o fyzické tělo pečlivě starat, není logické se na něj upínat jako na věčnou hodnotu. Věčný je duch, naproti tomu hmotné tělo a veškerá materie pomíjejí. Pěstujme hodnoty ducha, které s námi přetrvají i smrt fyzického těla.

-ze-

 

<<