Osm pravidel dialogu

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Osm pravidel dialogu

<<

 

Malé zamyšlení nad tím, jak bychom měli vést skutečný dialog. Pokud Vám v následujícím textu něco chybí nebo přebývá, upravte si sami.

 

1.) Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy.

   Cílem vaší diskuse je dopátrat se pravdy, nikoliv intelektuální soutěž. Účast   v dialogu předpokládá trojí úctu: k pravdě, ke druhému a k sobě samotnému. 


 
2.) Snaž se porozumět svému oponentu.
 
Nepochopíš-li správně názor oponenta, nemůžeš jeho tvrzení ani vyvrátit ani uznat. Zformuluj si sám jeho námitky, aby bylo jasné, jak jsi pochopil jeho tvrzení. 

 
3.) Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument.
 
V takovém případě jde pouze o tvoje mínění a oponent mu nemusí přiznat váhu argumentu. 

 
4.) Neutíkej od tématu, buď věcný.
 
Nevyhýbej se nepříjemným otázkám nebo argumentům tím, že svedeš diskusi jinam. Nezabíhej do zbytečných podrobností. 
 

5.) Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo.
 
Množství slov nenahradí chybějící argument. Umlčet oponenta nelze ani vyvrácením jeho argumentů, ani popřením jeho myšlenek. 

 
6.) Nesnižuj důstojnost oponenta.
 
Kdo napadá oponenta, anebo zesměšňuje, či uráží, ztrácí morální právo účastnit se dialogu. 
 

7.) Nezapomínej, že dialog vyžaduje kázeň.
 
Nakonec rozumem, nikoliv emocemi formulujeme svá tvrzení a své úsudky. Kdo není schopen své city a vášně ovládnout a kdo není schopen srozumitelně a klidně vyjádřit svůj názor, nemůže vést věcný a rozumný dialog. 
 

8.) Nezaměňuj dialog s monologem.
 
Všichni účastníci mají stejné právo se vyjádřit. Ohleduplnost k oponentům lze vyjádřit věcností a stručností.  
 
 

( J. Pešková - "O komunikaci mezi lidmi")

<<