Internet a sociální sítě

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Internet a sociální sítě

<<

 

Je pravdou, že výdobytky civilizace jako je internet, facebook a podobně, se dají bez nadsázky označit za sluhu, který je zároveň pánem. Na druhou stranu by to byl nerovný zápas dělat dnes bez internetu osvětu výhradně tištěným textem.

Záleží na každém jednotlivci či komunitě z jakého úhlu uchopí možnost využít tyto prostředky pro šíření informací o etickém přístupu ke zvířatům. Pokud se už ale rozhodneme je využívat, využívejme je v maximální míře.

-ze-

<<