Jedna koruna denně může hodně pomoci

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Jedna koruna denně může hodně pomoci

<<

 

V České republice existují desítky různě zaměřených spolků a sdružení na ochranu zvířat. Většina z nás ví, nebo alespoň matně tuší, jaké spolky to jsou a jakou konkrétní činnost vykonávají. A většina z nás také ví, že tyto spolky se téměř vždy drží nad vodou pouze díky usilovné a vytrvalé práci jednotlivců, či malých skupin lidí, kteří tuto práci dělají povětšinou zdarma a ve svém volném čase.

Tyto spolky se často drží na samé hraně existence a dotace mají buď malé, nebo často žádné a proto jsou závislé jednak na přímé praktické pomoci dobrovolníků a jednak na finanční pomoci svých příznivců, respektive lidí soucitných se zvířaty.

Proto chceme připomenout, že i několik hodin v týdnu, či jeden pravidelný den v měsíci našeho času věnovaného těmto spolkům, je velkou pomocí. A chceme také připomenout, že čím více mají takováto sdružení členů a sympatizantů, kteří jim vypomáhají i svým finančním příspěvkem, tím více je jejich pomoc zvířatům v nouzi efektivní.

Jistě že mnozí nemáme peněz nazbyt a když se nám pak začátkem kalendářního roku objeví v (e-mailové) schránce prosba o finanční pomoc pro nadcházející rok, nejsme třeba schopni vydat najednou nějakou více než symbolický obnos. Proto tu máme malý nápad: Ušetřit jednu korunu denně je technicky i psychologicky možné pro většinu z nás. Odkládejme si tedy tuto částku každodenně stranou a například jednou za rok podarujme některou vybranou organizaci na ochranu zvířat. Dokážeme-li ušetřit dvě, tři, nebo pět i více korun denně, tím lépe. Kdo má možnost, může si na svém bankovním účtu zadat příkaz ke každoměsíčnímu odesílání částky přímo na účet ochranářského sdružení. Důležitá na tom všem je pravidelnost a vytrvalost.

-ze-

<<