Kde a jak konkrétně pomáhat

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Kde a jak konkrétně pomáhat

<<

 

Chceme-li tedy opravdu zvířatům nadlehčovat jejich těžký osud, je především v počátku našeho rozhodnutí dobré si vůbec uvědomit "KDE" všude je potřeba pomáhat a také "JAK" nejlépe pomáhat.

Každý člověk, který chce zmírňovat utrpení zvířat si podle své povahy a podle svých možností může vybrat zda, jak, a v které oblasti, chce zvířatům pomáhat. Pojďme si tedy vyjmenovat tyto základní oblasti KDE je nutné pomáhat a JAK je možné pomáhat. Zde jde o bodové shrnutí - konkrétní formy pomoci rozepíšeme v dalších článcích tohoto menu.

 

KDE JE NUTNÉ POMÁHAT:

- Zvířatům zabíjeným pro maso, drženým pro mléko, vejce a podobně.

- Zvířatům drženým člověkem pro pokusné účely.

- Zvířatům drženým pro zabití na kožešiny, kůži, či drženým pro vlnu a peří.

- Zvířatům stříleným a loveným.

- Zvířatům slaných i sladkých vod, která jsou lovena, usmrcována a prodávána.

- Zvířatům žijícím v neideálních podmínkách v obydlích s člověkem.

- Zvířatům člověkem zneužívaným pro zvrhlou zábavu (korida, cirkusy, rodeo..).

- Zvířatům, která slouží jako exotické a zábavné zboží.

- Zvířatům z divoké přírody, ohroženým špatným chováním člověka.

- Zvířatům v ZOO a safari.

- Zvířatům zcela či z části domestikovaným, avšak bezprizorním. (kočky)

- Zvířatům opomíjeným pro své malé rozměry (hmyz, plži, vodní živočichové...).

- Zvířatům, jež v obrovském množství umírají pod koly automobilů.

- Zvířatům, která zbytečně trpí jakkoliv a kdekoliv.

- Všemu životu, lidskému, zvířecímu, rostlinnému, i tomu, který mylně vnímáme jako tzv. anorganický.

 

JAK JE MOŽNÉ PRAKTICKY POMÁHAT:

- Nejezme maso a  zvažme i možnost nejezení jiných produktů ze zvířat, pak nebudou existovat vězení a jatka pro zvířata.

- Vyřaďme, či co nejvíce minimalizujme ve svém využívání vše, co je testováno na zvířatech. Samozřejmě opatrně s ohledem na své zdraví.

- Nekupujme kožichy a kůži, ani jiné části z těl zvířat, jako je vlna a peří.

- Uvažujme, jak co nejrychleji vrátit do přírody přirozenou samorovnováhu, která nahradí myslivecké střílení. Možná pomalu, ale jistě to půjde.

- Nejezme ryby, ani mořské tvory a nedrancujme vody, nerybařme.

- Zvažme, za jakých podmínek budeme žít s "domácími mazlíčky". Upřednostňujme zvířata z útulku či z ulice.

- Nenavštěvujme zvrhlé zábavní aktivity spojené s týraním zvířat (cirkusy, korida, rodeo, byznys dostihy). Odraďme od nich co nejvíce lidí. 

- Nepodporujme nelegální ani legální obchodování se zvířaty, zejména tzv. ůexotickými". Zvíře není zboží. My sami bychom také nechtěli, aby s námi někdo obchodoval.

- Kde jen trochu můžeme, podporujme přirozené podmínky volně žijícím zvířatům. Nevměšujme se do jejich přirozeného žití.

- Nenavštěvujme ZOO. Pokud jej například s dětmi navštívíte, sdělte jim alespoň, že podmínky v klecích nejsou přirozené.

- Pomáhejme opuštěným kočkám a jiným zvířatům na ulici či v útulcích. Ujímejme se jich. Pomáhejme konkrétním jednotlivým zvířatům.

- Netrapme a nenechme zbytečně trápit zvířata, jejichž ochrana je často opomíjena z tak nepochopitelných důvodů jako je jejich malý rozměr.

- Vlastní opatrností při řízení a všemi jinými možnými způsoby (oplocení, tunely..) zabraňujme umírání zvířat na silnicích.

- Byť je to často "nekonečný boj", můžeme podepisovat petice pro dobro (nejen) zvířat.

- Pořádejme vhodně naplánované mírotvorné pochody, demonstrace, happeningy za práva zvířat.

- Naučme se připravovat velmi chutná veg. jídla a rozdávejme je našim blízkým.

- Tvořme weby, časopisy, nástěnky, knihy, veg.kuchařky, videa, využívejme moderní komunikační nástroje...

- Sledujme místa, kde lidé drží zvířata a jekékoliv porušení "Zákona na ochranu zvířat proti týrání" ihned oznamujme policii a státní veterinární správě.

- Podporujme společnosti na ochranu zvířat, ať už finančně, či lépe vlastní aktivitou. Zakládejme nová sdružení.

- Pořádejme přednášky a výstavy - vhodně zvolený způsob může velmi pomoci.

- Podporujme nebo sami budujme veg. restaurace a prodejny.

- Duševně podporujme ostatní lidi z ochrany zvířat. Udržujme vzájemně dobré vztahy - to je velice důležité!

- Vzdělávejme se v oblasti práv zvířat. Vybavujme se tak nejen soucitem, ale i racionálními argumenty pro diskuzi.

- Při výběru studia či povolání zkoumejme, jak bychom ve svém oboru mohli pomoci zvířatům.

- Žijme co nejekologičtěji - tím pomůžeme všemu životu, tedy i zvířatům.

- Nezapomínejme relaxovat, abychom se při množství aktivit dlouhodobě nevyčerpali.

- Nezapomínejme, že nejen zvířata potřebují náš soucit.

- Buďme otevřeni novým myšlenkám. Dívejme se na "věc" očima druhých!

- Sdělujme lidem z okolí co nejvíce z filozofie práv zvířat, avšak informace podkládejme citem a lidskostí, jinak se často minou účinkem!!! To je mnohokrát ověřeno zkušeností.

 

Tak zatím tolik. Text výše uvedený má být samozřejmě spíše inspirací a základním-částečným výčtem oblastí, kde je potřeba zvířatům pomáhat. Každý sám/sama hledejme cesty k prohloubení praktického soucitu lidí vůči zvířatům. Svá nová poznání přinášejme ostatním k dialogu a promýšlení.

Zvolme si sami, zda se budeme věnovat pomoci zvířatům ve více směrech, nebo zda si pro osvětu vybereme jednu konkrétní oblast, na kterou se budeme specializovat.

Nakonec ještě připomínáme: I malý čin jednoho člověka je velmi důležitý. A v součtu s činy ostatních lidí umožní přeměnu do lepšího světa pro zvířata, lidi, i všechen život.

-ze-

<<