Knihy a filmové dokumenty o zvířatech mohou pomoci

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Knihy a filmové dokumenty o zvířatech mohou pomoci

<<

 

Aby chtěli lidé pomáhat trpícím zvířatům, například těm, která čekají ve velkochovech i biochovech na svou popravu a rozporcování, musejí mít nejprve vyvinutý cit vůči nim. K tomu mohou pomoci i různé kvalitní knihy. Chceme-li někoho inspirovat pro soucit se zvířaty, může být prvním způsobem dárek pro dotyčného v podobě knihy například o sociálním životě zvířat, o konkétních dovednostech různých tvorů, zkrátka o osobnosti zvířat. V posledních letech vyšlo několik vydařených knih na toto téma, která ukazují zvířata ve fascinujícím světle - jako cítící bytosti s touhou radovat se ze života, jako krásné duše s potřebou sounáležitosti k druhým a k přírodě. Popisy nových vědeckých poznatků ze života zvířat, kterými jsou knihy prokládány, jsou úchvatné.

Totéž platí i o filmech. Zvláště některé dokumenty výrazně vybočují mezi ostatními svým úhlem pohledu, svými jedinečnými záběry a svou citlivostí, s jakou je jejich autoři natočili.

Jednu výtku vůči autorům těchto filmů však přeci jenom máme: Tvůrci v nich vykreslují zvířata jako obdivuhodné cítící bytosti, ale bohužel si dávají velký pozor, aby nemuseli svým čtenářům a divákům, nebo i sami sobě, odhalit to, co je tak průzračně jasné - že nejenom gorila, klokan, či třeba zebra,  jsou inteligentními bytostmi plnými citu, ale že i kráva, prase, ryba nebo kuře jsou krásné a naší úcty si zasluhující bytosti. Touha po požitku z konzumace masa je ještě stále u mnoha lidí větší, než síla soucitu. To se však naštěstí postupně a jistě mění. Každý konejme tak, aby dobré změny v tomto ohledu byly co nejdůslednější a co nejrychlejší. Bořme zažité předsudky a otvírejme v lidech okolo nás uvědomnění, že cena života VŠECH zvířat je stejná.

-ze-

<<