Není nesmyslné považovat lidi a zvířata za rovnocenné tvory?

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Není nesmyslné považovat lidi a zvířata za rovnocenné tvory?

<<

 

Samozřejmě, že zvířata a lidé nejsou ve všem stejní (a žádný proud v hnutí za osvobození zvířat zřejmě ani netvrdí opak). Nebylo by ale v pořádku, kdybychom se nad nimi proto nadřazovali. Je na místě připomenout si zde slova známého anglického humanisty a reformátora Jeremy Benthama: "Otázkou není: Dovedou myslet?, ani: Dovedou mluvit?, ale: Mohou trpět?"

 

Právě toto je centrální myšlenka pro opodstatnění smyslu a nutnosti plného a celistvého uznání "práv zvířat". Je však nutno jít ještě dále a položit si otázku: Kdybychom věděli, že některé zvíře, či jakákoliv jiná forma života bolest necítí, dávalo by nám toto vědomí právo takový život zbytečně ničit? Rozhodně nikoliv! Hodnota života se neměří pouze tím, zda jeho nositel cítí či necítí bolest - život má hodnotu ze své podstaty - prostě proto, že JE! Kdyby měl kdokoliv z nás například nemoc znemožňující nám cítit fyzickou bolest, také bychom si nepřáli aby nás kvůli tomu někdo jiný zbytečně omezoval, nebo nás vnímal  jako méněcenné! A nezapomínejme dále, že existuje i bolest duševní a sociální!

 

Je také důležité si připomenout, že tak jako člověk v některých svých vlastnostech "převyšuje" zvířata, je to často i naopak. Například orel má o mnoho lepší zrak než my lidé, gepard je rychlejší běžec, pes má vyvinutější čich, opice je mrštnější, a tak bychom mohli ve výčtu pokračovat. Zvířata mají také vyvinutější jistý druh cítění více než my lidé. Člověk zkrátka NENÍ v mnoha ohledech lépe vyvinutý než zvířata! To v nás probouzí pokoru a obdiv k celé zvířecí říši!

 

Zvířata možná nemají přemýšlení stejné typu člověka, ale to nás neospravedlňuje je ponižovat, či zabíjet na jatkách. Zvířata samozřejmě nemohou hlasovat v politických volbách, nebo se třeba vzdělávat v lidských oborech, to ale nemohou ani někteří lidé s vážnými duševními poruchami a také je proto neponižujeme. Výše IQ tedy nerozhoduje o hodnotě života! To je zcela zásadní myšlenka!

 

Uznání stejného práva na život pro všechny pochází právě z úcty k různosti, nikoliv z podmínky stejnosti !!!  To je dobré do hloubky promyslet a procítit.

 

Vždyť i mezi lidmi jsou velké rozdíly - žena je v něčem jiná než muž a naopak, někdo je menší někdo větší, někdo zdravý jiný nemocný, někdo vystudoval univerzitu a jiný je bez školního vzdělání atd.  Avšak víme, že všichni lidé mají mít práva stejná i přes všechny své odlišnosti.

 

Co by tedy mohlo ospravedlnit týrání a zabíjení zvířat člověkem? Snad odlišný počet nohou? Jiný tvar těla? Jiný způsob komunikace? NE! Není tu nic, co by špatné chování člověka vůči zvířatům ospravedlňovalo!

 

V touze naplňovat své základní životní potřeby a ve schopnosti pociťovat v nějaké podobě beznaděj na jedné straně a pocit bezpečí na straně druhé, jsme si my lidé se zvířaty rovni! A to je i základní myšlenkou pro zřeknutí se masa v našem jídelníčku a další pomoci zvířatům. Tuto myšlenku, jak už jsme výše naznačili, je však třeba dále rozvíjet a prociťovat.

-ze-

<<