Petice, oslovující e-maily a sdělení

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Petice, oslovující e-maily a sdělení

<<

 

Dalším prostředkem jak dát najevo svůj nesouhlas s týráním zvířat, nebo jak podpořit některé aktivity vedoucí ke zlepšení podmínek pro zvířata, je využití petic. Informace o petičním zákoně a o tom kdo, jak a za jakých okolností může sepisovat petici, jsou volně dostupné na internetu. Názor na účinnost a neúčinnost petic se často velmi liší. Je pravdou, že je-li to jen trochu možné, podpisem pod petici by snaha o řešení problému neměla končit. Je ale také pravdou, že síla petice je právě v množství podpisů, které pod ní jsou. Proč tedy nepodpořit dobrou věc i svým podpisem? Čím víc se nás připojí, tím lépe.

Jinou formou vyjádření svého názoru a tím i tlakem na konkrétní osoby či skupiny které žádáme o změnu stávajících podmínek pro zvířata na podmínky lepší, jsou cílené e-maily, dopisy či osobní sdělení. Budeme-li v některé oblasti ochrany zvířat chtít ovlivnit například rozhodnutí regionálních politiků, nebo zákonodárců, máme možnost pokusit se o osobní setkání s nimi a o vysvětlení našich postojů a navržení alternativ. Můžeme konkrétní osoby či skupiny zkusit přesvědčit například e-mailem. Ideální je, když se pro oslovení v konkrétní věci zformuje co největší skupina lidí a ta vytrvale vyvíjí tlak na tyto lidi a skupiny, které mají v rukou moc rozhodovat. To je nástroj, který bychom se měli naučit ve velkém měřítku využívat. Je to nástroj, který je součástí zdravého chování občanské společnosti - a především občanská společnost s živými komunitami v každém mikroregionu v součtu může měnit chod státu k lepšímu.

-ze-

<<