Přednášky, výstavy a veřejná promítání - efektivní způsob oslovení

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Přednášky, výstavy a veřejná promítání - efektivní způsob oslovení

<<

 

Skvělým a efektivním způsobem jak oslovit a nadchnout druhé pro eticky motivované vegetariánství a ochranu zvířat vůbec, jsou veřejné přednášky, výstavy a promítání.

Přednášky mohou být pořádány neoficiálně, mezi našimi blízkými, kde je výhodou osobnější atmosféra. Mohou být ale pořádány i v oficiálním duchu, kde je výhodou možnost oslovit větší množství lidí. Je dobré, když je přednáška například na téma etického vegetářství předem dostatečně dobře avizována, když má příhodný název a podtitul. Přednášet je možno například v bioprodejnách, v restauracích se zdravou výživou, v klubech, knihovnách, či čajovnách.

Velký úspěch mívají přednášky pro studenty středních škol, kde jsou mladí lidé ve svém věku  vnímavější vůči bolesti druhých a ochotni se do zmírňování této bolesti osobně zapojit. Takové přednášky je možné pořádat ve spolupráci se školami a gymnázii. V ČR je v tomto směru málo aktivních lidí a proto by bylo činem velmi záslužným, kdyby se této oblasti někdo ujal, založil například občanské sdružení a s propracovanými přednáškami obcházel školy v celé republice.

Vynikající formou přednášky je ta, která bývá spojena s promítáním fotografií například z notebooku přes dataprojektor na zeď. Lidé si mnoho uvědomí právě ve chvíli, když ke konkrétním větám přednášky mohou vidět i obraz.

Samostatnou kapitolou je promítání filmů s tématikou práv zvířat. Již se sice v republice děje, ale samozřejmě čím více lidí začne tuto formu osvěty využívat a čím více různých forem této osvěty zde bude, tím lépe. Kvalitní a výstižně zhotovený film, je dobrým prostředkem k uvědomění lidí.

Vynikající a efektivní aktivitou na poli osvěty zvířecích práv jsou výstavy. Je nutné sehnat prostor, ať už od soukromé osoby, nebo od firmy, městského úřadu či školy. V těchto prostorách pak lze rozvěsit zvětšené fotografie zvířat, které svým provedením inspirují lidi k zamyšlení. Formy mohou být různé. Vše může být doplněno citáty, texty, vegetářským pohoštěním, hudbou, nebo debatou na závěr. Toto je něco, co v ČR taktéž zatím chybí a pokud by někdo dokázal propojit smysl pro obraz a organizační schopnosti, mohla vzniknout třeba nějaká větší výstava s dobrou reklamou v médiích, možná putovního formátu. Ujme se někdo této bohulibé činnosti?

-ze-

<<