Rodeo - stupidní "zábava"

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Rodeo - stupidní "zábava"

<<

Rodeo je původně termín pro nahánění krav i stád jiných zvířat. Kdysi se naháněním krav živili kovbojové v Americe. Dnešní chov krav už naprosto nepotřebuje kovboje, kteří by naháněli krávy, ale jejich "umění" se do dnešní doby zachovalo v podobách "rodeo představení".

V těchto představeních jezdí "seběvědomí kovbojové" na koních divoké povahy (osedlaných i neosedlaných), jezdí na divokých býcích, chytají a svazují do lasa strachy vyděšená telátka, povalují na zem vystresované býčky skokem ze sedla koně a podobně. To vše za patřičné vstupné, za nadšeného aplaudování diváků. Takové soutěže se dějí i v České republice ajsou bohužel poměrně populární.

Ptáme se: Proč je sebestředná povýšenost některých lidí tak velká, že nevidí zbytečnost těchto rituálů? Proč jejich aktéři a jejich diváci šílí nadšením při pohledu na vystresované a strachy utíkající telátko? Jak je možné, že v jednadvacátém století ještě stále existují lidé, kteří nejenom tolerují tuto "zábavu", ale ještě ji s radostí podporují? Jak je možné, že takovéto zjevné týrání povolují naše zákony? Snad proto, že zákony vycházejí z průměrné lidské empatie, která je tak nízká, že povoluje něco takto zvrhlého?

Co můžeme dělat proto, aby přestala existovat tato stupidní "zábava"?

Za prvé: Nepodporujme svojí návštěvou takováto představení. Vyvchovávejme své děti tak, aby soucítili se zvířaty a rozpoznali, kdy a kde jsou týrána.

Za druhé: Snažme se vysvětlit co největšímu množství lidí v našem okolí, proč nenavštěvovat takováto představení. Využijme pro to všech prostředků osvěty, od osobních rozhovorů po internetové diskuze, facebook atd.

Za třetí: Vyvíjejme tlak na účastníky, pořadatele a povolovatele těchto představení - vysvětlujme jim, že zvířata zde evidentně trpí. Pišme e-maily pořadatelům, proč nesouhlasíme s jejich druhem "zábavy" - kontakty na ně jsou veřejně dostupné.

Za čtvrté: Vyvíjejme tlak na politiky, aby byla pořadatelům těchto "atrakcí" zakázána navždy jejich činnost.

Ujme se někdo toho, třeba pod hlavičkou občanského sdružení, aby byla v tomto duchu činěna osvěta, aby vznikla petice, aby byl činěn dlohodobý a opakovaný tlak na politiky, státní veterinární správu a podobně, aby bylo ve finále rodeo zakázáno? Vzpomeňme na strach v očích koní, telátek a býčků a zkusme jednat.

 -ze-

<<