Rybolov, rybářství

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Rybolov, rybářství

<<

Ryba je živý tvor cítící bolest. My ryby jíst nemusíme. Po celé věky, než přišel nevědomý člověk, byla v mořích, řekách a jezerech udržována rovnováha přirozeného života ryb a ostatních vodních živočichů a všech forem života. Tak by to mělo opět být. Nechme přírodu, ať se sama zregeneruje do původní přirozené vyváženosti. Kde byl vodní život člověkem poškozen, může mu člověk dočasně citlivě pomoci.

Co říci více? Žij a nech žít.

-ze-

<<