Sebevzdělávání, studia, povolání

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Sebevzdělávání, studia, povolání

<<

 

Chceme-li skutečně pomoci zvířatům důsledným a plošným způsobem, je pro nás důležité se v této oblasti různými způsoby sebevzdělávat, dále volit taková povolání, jejichž prostřednictvím můžeme zvířatům i celé přírodě prospět, nebo také náš soucit uplatňovat v našich současných zaměstnáních - možnosti k tomu jsou téměř v každém oboru.

Jak jsme tedy již naznačili, je důležité sebevzdělávání. Je nutné jít více do šíře, ale především i do hloubky. Pečlivě studujme materiály společností na ochranu zvířat a jejich předkládané důvody  "proč", a způsoby  "jak" zvířatům pomáhat a zmírňovat jejich  utrpení. Ačkoliv se můžeme zaměřovat na jednu konkrétní sféru pomoci, je vždycky dobré mít přehled i o všech ostatních oblastech, kde je ochrana potřebná. Každé sebevzdělávání v tomto směru je důležité. Nespokojme se pouze s letmým přečtením bodově vypsaných argumentů na letáčcích ochranářských spolků. Ty jsou sice důležité pro úvodní informaci, ale naším cílem je víc: aby každý z nás byl důkladně vybaven všemi argumenty podporujícími blaho zvířat, abychom zkrátka byli kdykoliv a komukoliv schopni odpovědět na všechny základní otázky jak reálně postupovat, aby se společnost vykořisťující zvířata plynule stávala společností samozřejmě preferující praktický soucit se zvířaty.

Je nutné sebevzdělávání i z jiných zdrojů, než jsou ochranářské spolky - teprve i přehled námitek z  "druhé strany" nám dá možnost poznat, jak a proč uvažují ti, kteří zvířata spíše využívají než chrání. Poznáme, že mnoho z těchto lidí není prvoplánově bezcitných, ale spíše právě neznají cesty k poznání, jak  v sobě přeměnit  celoživotně zakořeněný postoj, že zvířata jsou tu pro lidi, v postoj nový - že zvířata jsou svobodné cítící bytosti. To jim ovšem musíme říci my, kteří jsme si již tento postoj osvojili. A říci jim to musíme jednak s pochopením a s citem (jakýkoliv sebemenší nátlak lidi jednoznačně odrazuje, ať slyší sebelogičtější argumenty) a jednak tak, abychom jim osvítili všechny souvislosti a důvěryhodně (!) předali poznání, že na změně stylu života každého jednotlivce velice záleží.

Další možností, jak pomoci zvířatům, je, zejména u mladých lidí, volba studia takového oboru, kde bude pro zvířata a přírodu možné pracovat ve zvýšené míře. Zejména pro lidi, kteří mají nejenom hluboký soucit s našimi zvířecími sourozenci, ale spolu s ním i schopnosti dosáhnout při studiích vysoce nadprůměrných výsledků, je toto výzva. Dnešní společnost často slyší rozumné argumenty až ve chvíli, kdy jim je předloží člověk z oficiální vědecké oblasti, a čím více titulů má před jménem i za jménem, tím více jsou někteří lidé ochotni jeho argumenty přijímat a případně se jimi i řídit. Pro podporu etického vegetariánství je potřeba více lékařů, biochemiků, dietologů... Pro podporu navrácení přirozenějšího stavu v našich lesích je potřeba více uvědomnělých lesníků atd... 

Ve většině zaměstnání v kterých pracujeme, můžeme mnohé změnit k lepšímu ve prospěch zvířat a přírody. Kdo je kuchařem, ať se stane mistrem vegetářské kuchyně, kdo je majitelem restaurace, ať přidá do nabídky jídel lahodné veg. pokrmy, kdo pracuje v úklidové firmě, může používat ekodrogerii, kdo pracuje v kosmetickém salonu, může zákazníkům nabízet přednostně netestovanou kosmetiku, kdo je učitelem, může děti učit dobrému vztahu k našim zvířecím bližním, kdo pracuje v zemědělství, může postupně preferovat rostlinné bio pěstitelství před chovem  "hospodářských" zvířat....  Snad v každém oboru je nakonec alespoň trochu možností udělat něco dobrého pro lidi, pro zvířata, stromy, řeky...

-ze-

<<