Srnky slepnou a umírají

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Srnky slepnou a umírají

<<

 

V České republice se zřejmě mnohým zemědělcům finančně vyplatí pěstovat spíše řepku olejku, než obilí, a tak polí s touto rostlinou přibývá. Spolu s nimi ale bohužel přibývá i hladovějících srnek, které zelené lístky řepky v období zimy konzumují - to jim ovšem způsobuje slepnutí!

Je-li pole s řepkou v zimě nepokryté sněhem, mladé rostliny řepky jsou pro srnky snadno dostupnou a velmi chutnou potravou. Jenže tato lákavá potrava může srnkám způsobit podobně závažné zdravotní komplikace jako například člověku přemíra alkoholu, nebo užívání drog.

Pastva na zelených lístcích řepky může u srnek vyvolat těžké průjmy, poruchy nervového systému, nemoci plic a jater, částečné i úplné oslepnutí, a v krajním případě i smrt.

Zelené řepkové lístky obsahují snadno kvasitelný cukry, pro zvěř nebezpečné glykosinuláty, a velké množství dusičnanů. Srnky, které řepku jedí ve větším množství, se tak mohou doslova přiotrávit. Následnou otravou pak ztrácí plachost a trpí špatnou koordinací pohybů - podobně jako opilí lidé.

Takovéto srnky pak bloudí nemocné a slepé po polích a lesích. Vrážení hlavou do sromů a způsobují si tak poranění. Umírají v dlouhých bolestech, nebo je pak zastřelí myslivci.

 

Jak zde pomoci?

- Jste-li pěstiteli, zvažte zda přeci jen můžete pěstovat jinou plodinu než řepku, nebo zda alespoň část vámi pěstovaných plodin může být jiného druhu. Máte-li mezi pěstiteli někoho známého, zkuste mu tuto variantu navrhnout.

- Jste-li pěstiteli řepky, nebo pokud takové pěstitele znáte, můžete zařídit, aby kolem polí s řepkou býl kolem dokola vyset dostatečně široký a hustý pás jiné rostliny, která také zvěři chutná, ale není pro ní nebezpečná. Šiřte tento nápad mezi co největší množství pěstitelů.  Snad alespoň občas podmínky dovolí, aby vidina zisku trošičku ustoupila a zvítězil soucit.

- Alespoň vedle řepky, když ne okolo, by bylo bohulibé nechat růst současně i jinou plodinu. Částečným řešením by mohli být i zábrany příchodu na pole v podobě plotů a ohrad. Jedním z řešení by zde mohlo být důmyslnější vyrábění a umísťování tzv. "odrazujících pachových kolíků", které zvířata od pojídání řepky a následného oslepnutí odradí.

- Jste-li například z venkova a srnku nemocnou po požití řepky v lese potkáte, buďte už předem informováni od dobrého veterináře, zda můžete takové srnce pomoci a jak. (Kupříkladu zda je možné dočasně nechat žít srnku u vás na dvorku a podobně).

- Krmte srnky v lese takovou potravou, v takovém množství a na takových místech, aby bylo co nejpravděpodobnější, že tím zabráníte jejich utrpení po požití řepky. Ideální je seno, neboť to u srnců zředí šťavnatou řepku v trávicím ústrojí a tím omezí její nebezpečnost.

- Schraňujte o této problematice co nejvíce informací a snažte se na základě jejich vyhodnocení pomoci srnkám co nejefektivněji, protože úmrtí jsou stovky až tisíce každoročně a bolest s nimi spojená je veliká.

 

V celkovém měřítku zde může pomoci omezení řepkových polí. Řepka je totiž pěstována nikoli pouze na potravinový olej, ale dnes předvším jako příměs do tzv. "biopaliv". Je tedy nutno, aby státy, srdružení i jednotlivci podporovaly i využívání všech jiných typů biopaliv, nejen řepku, aby se nacházely investice do výzkumu tzv. "biopaliv druhé generace", a dále promyslet zda je etičtější a ekologičtější variantou než stávající, budovat sítě čerpacích stanic na zemní plyn - inspirací může být např. Německo. Důležité ale je nejezdit automobilem, pokud to není opravdu životně nutné, používat hromadnou dopravu, kolo, chůzi.

 -ze-

<<