Studujme zákony, volejme policii a veterinární správu

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Studujme zákony, volejme policii a veterinární správu

<<

 

Chceme-li, aby byl náš záběr v ochraně zvířat skutečně širooký a důsledný, měli bychom studovat i současné zákony, jako je například "Zákon na ochranu zvířat proti týrání", přesněji "Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, novelizovaný Zákonem ČNR č. 162/1993 Sb."  Úplné znění tohoto zákona je samozřejmě volně přístupné i v internetové podobě.

Každý z nás má právo, respektive povinost, volat při odhalení týrání zvířat neprodleně policii a státní veterinární správu. Psát můžeme veterinární správě i e-maily a dopisy s dotazy. K události zákonem klasifikovatelné jako týraní zvířat se můžeme dostat buď shodou okolností, nebo proto, že budeme místa kde by mohlo k týrání docházet, vyhledávat zcela cíleně. V takovém případě je dobré mít sebou kameru či fotoaparát a alespoň jednoho svědka, který nám vše dosvědčí. Nezapomeňme ale, že fotit a natáčet ze zákona někde lze a někde nikoliv a že vstupovat na některé pozemky či do některých objektů není dovoleno. Řiďme se zákony ČR.

Abychom však byli úspěšní, je dobré znát důkladně právě zmíněný zákon a jeho přesné definice konkrétních porušování svobod zvířete. Není zde od věci prostudovat si, jakým způsobem může každý z nás jakožto jednotlivý občan využít tento zákon pro dobro zvířat.

Využívejme pro dobro zvířat všechny možnosti k jejich ochraně.

-ze-

<<