Tiskoviny, oběžníky, nástěnky...

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Tiskoviny, oběžníky, nástěnky...

<<

 

Informace o tom, že lidé mohou žít i nenásilným způsobem života vůči zvířatům, je vždy dobré šířit ve svém okolí. Čím více lidí přestane jíst maso, tím méně zvířat bude trpět čekáním na jatka a na jatkách samotných. Čím více lidí pochopí, že nemusejí nosit kožichy a kožešinové doplňky, tím lépe pro zvířata. Čím více lidí se dozví, že je možno kupovat kosmetiku netestovanou na zvířatech, tím méně bude utrpení nevinných zvířat v laboratořích. K lidem se ovšem tyto informace musí nejprve dostat. K tomu vede více cest.

Jednou z možností je podpoření už existujících časopisů, letáčků a různých tiskovin zabývajících se právy zvířat. Takový časopis můžeme sami kupovat, můžeme do něj přispívat svými postřehy, finančně jeho vydávání podporovat, nebo si vždy objednat více kusů a pomoci s distribucí mezi lidi - zvláště mezi ty, kteří zatím problematiku kolem práv zvířat neznají.

Máme-li k tomu potřebný potenciál, sami můžeme vytvářet a distribuovat brožury či letáky s informacemi o možnostech jednotlivců pomáhat zvířatům. Taková tiskovina, je-li obsahově i graficky zdařilá, může být mezi lidmi předávána i jako oběžník - každý si přečte co chce a předá dalšímu. Tak se informace dostanou k většímu množství lidí. Oběžník může mít samozřejmě i svou e-mailovou variantu.

Ač žijeme v době internetu, sociálních sítí a podobně, jsou i přesto "klasické" způsoby oslovení lidí důležité a pořád zabírající. Jedním takovým způsobem k oslovení je provozování nástěnek a vitrín. Nástěnka musí mít dobrou velikost a svojí vizáží už z dálky přitahovat pozornost. Může jí dominovat nějaký větší výstižný citát, který si přečtou i ti kolemjdoucí, kteří nebudou míst zájem se pouštět do čtení celé nástěnky. Samozřejmě jsou důležité i fotografie. Také e-mailové spojení na tvůrce je dobré, pro zpětnou vazbu čtenářů. Taková nástěnka, nebo prosklená vitrína by měla být nejen větších rozměrů než malých, ale především by měla být umístěna na frekventovaném místě, nebo tam, kde lidé čekají na vlak a podobně. Kdyby taková vitrína byla na dobrém místě v každém městě, hned by povědomí o nutnosti úcty ke zvířatům vzrostlo.

-ze-

<<