Úcta namísto zesměšňování

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Úcta namísto zesměšňování

<<

Neúcta lidí vůči zvířatům je často nesena jakousi setrvačností, jakýmsi podvědomým návykem stavět se ke zvířatům jako nejen k nižším, ale i bezcenným tvorům, kteří jsou tu pouze pro naše využití, potravu, či zábavu.

Tento podvědomý návyk, tento setrvačností se z generace na generaci přenášející mylný mentální vzorec je velmi silný. Často je podporován i texty našich národních písní, je podporován i tím, že jména zvířat se často používají jako nadávka. Není vyjímkou, že se například různé restaurace a nebo některá zábavná zařízení pojmenovávají všelijak pokřivenými názvy s motivy zvířat. Mnoho lidových anekdot používá zvířata jako postavy pro své pointy. Dále jsou to i různá lidová úsloví a přísloví, která zvířata zesměšňují, nebo je používají v krutých kontextech. Vyjímkou nejsou v tomto ohledu bohužel ani některé animované filmy pro děti - a právě v dětském věku si člověk formuje pohled na život, který pak určuje některé jeho budoucí činy v dospělosti.

Ve výčtu bychom mohli pokračovat. Kdo chce, najde další příklady. Chceme-li pomoci zvířatům z nadvlády člověka, zkusme i tady podpořit změny. Vyvarujme se ve svém slovníku i všude jinde zesměšňování zvířat. Zvláště našim dětem jděme příkladem. Toto je možná mnohem důležitější téma, než si myslíme!!!

-ze-

<<