Vegetariánské restaurace, prodejny, biofarmy

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Vegetariánské restaurace, prodejny, biofarmy

<<

 

 

Chcete pomoci zvířatům? Máte schopnosti podnikat? Pokud ano, můžete popřemýšlet  o provozování vegetářské restaurace, nebo bioobchodu s veg. sortimentem ve vašem městě. Nebo takovou věc můžete alespoň podpořit. Jste-li majitel nemovitosti v nákupní zóně a rozhodujete-li se jaké provozovně pronajmete své prostory, máte možnost pomoci dobré věci.

Takové prostory pak mohou současně sloužit i jako infocentrum v propagaci etického vegetářství, jako místo přednášek a setkávání.

Jistě že ne každý má možnosti otevřít si restauraci, ale mnozí z nás mají možnost tyto restaurace podpořit svojí návštěvou, nebo i jen tím, že se o jejich kvalitách zmíníme druhým a jejich návštěvu vřele doporučíme.

Totéž platí pro bioobchody a obchody se zdravou výživou. Můžeme-li jen trochu, podporujme je. Zvláště upřednostňujme ty, které vědomě nenabízejí maso či biomaso. Debatujme s majiteli takových obchodů o etice vůči zvířatům. Nejde přeci pouze o zdraví lidí, ale o zachráněné životy zvířat. Motivací k nákupu v bioobchodě může být ochrana vlastního zdraví, ale i ochrana zvířat a ochrana půdy a krajiny.

Samostatnou kapitolou jsou biofarmy. I zde samozřejmě podporujme ty, které pěstují zeleninu, ovoce, obiloviny... Dnes se otevírá více možností nákupu na trzích, či nákupu přímo od pěstitele. Je dobré poznat různé pěstitele a podpořit ty, kteří ctí etické hodnoty nejvíce.

Vznikají e-shopy s nabídkou biopotravin, přírodní kosmetiky a ekodrogerie. I zde podporujme takové, které nabízejí kosmetiku a drogerii kompletně netestovanou na zvířatech a nenabízí třeba tolik popůlární sušené maso a podobně.

Nakupujeme-li v konvenčních obchodech, můžeme oslovit jejich majitele, aby zkusili postupně odbourávat masné výrobky a rozšiřovali nabídku rostlinných lahůdek. Jejich pravidelným nakupováním podpoříme odbyt.

Pokud jsme z města kde není vegetářská restaurace, nebo jsme na cestách a nemáme jinou možnost než zajít na oběd do konvenční restaurace, i zde mysleme na blaho zvířat. Nejen že si zde vybereme jídlo co nejetičtější (je-li v nabídce), ale můžeme v majitelích a zaměstnancích restaurace vzbudit zájem o vegetariánská a veganská jídla.

Samostatnou kapitolou by byla úvaha o zřízení vegetariánských/veganských rekreačních zařízeních a penzionech. V sousedních státech již mnoho let existují. Zde v ČR čekáme na nadšeného člověka, který první pochopí že se v této oblasti dá jak vydělat, tak vykonat mnoho služby pro lidské i zvířecí bližní.

Závěrem jen připomeňme: Kdekoliv budeme hovořit s majiteli restaurací o etickém stravování, mějme silně na paměti, že se nesmíme chovat povýšeně, neboť by to vrhalo špatné světlo na celé veg. hnutí. Inspirovat druhé je nutno nenuceně a příjemně.

-ze-

<<