Zní to všechno hezky, ale může vůbec jednotlivec něco opravdu reálně změnit?

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Zní to všechno hezky, ale může vůbec jednotlivec něco opravdu reálně změnit?

<<

Máme mnoho skutečně  oprávněných důvodů k optimismu! Jak známo, i ta nejdelší cesta začíná vždy jedním jediným krokem. Tento krok už byl učiněn - obecné hnutí za etický přístup ke zvířatům již existuje a koná. Každý z nás  může doslova "právě dnes" učinit krok k soucitu, který není reprezentován pouhými slovy, ale skrze vegetariánství i jasnými skutky! Když se pozorně rozhlédneme kolem sebe, zjistíme že lidé spřízněného myšlení jsou sice (zatím!) stále v menšině, ale přibývá jich na mnoha místech světa poměrně rychlým tempem.

 

V historii lidstva není mnoho případů, že by se nějaká nová pozitivní myšlenka stala zcela ihned názorem naprosté většiny lidí. Je-li však myšlenka skutečně pravdivá a obecně dobrá, nakonec se prosadí zcela určitě - a čím více se nás bude snažit šířit myšlenku etického vegetariánství a osvobození zvířat, tím dříve se toto stane reálnou skutečností.

 

Nenechme si vzít nadšení od lidí z našeho okolí, kteří nám říkají věty typu "sám nic nezměníš" a podobně. Statistiky uvádějí, že jeden člověk zkonzumuje za život například jeden tisíc zvířat, nebo i více (ryby, drůbež, skot...). To znamená, že když každý z nás změní sám sebe k vegetariánskému stylu života, už pouze tímto krokem učinil velmi velmi mnoho - začít u sebe je vždy nejdůležitější! Nebo Vám tisíc životů zachráněných před porážkou přijde málo?! Připočtěte ještě odmítnutí kožichů, testované kosmetiky atd.

 

Bude-li pak v tomto směru každý z nás přiměřeně aktivní, a pomůže myšlenku etického vegetariánství šířit nenásilně, ale důsledně, ve svém okolí, pak se bude přirozeným tempem měnit životní styl společnosti k lepšímu - a už takovým zůstane natrvalo.

 

Tak jako byli kdysi v minulosti vysmíváni humanisté kteří bojovali za zrušení otroctví lidí, jsou dnes často nepochopení humanisté bojující za zrušení otroctví zvířat. Avšak současná situace již v hrubých konturách ukazuje, že i úplné osvobození zvířat bude v relativně blízké době živou realitou.

 

Pohledy do historie, či moderní studie sociologů, nám dokládají, že k praktické změně chování lidské společnosti jako celku není potřeba usilovné práce v osvětě dobré myšlenky na pomyslné ose od nuly do sta procent lidí z celé populace. Často stačí, když se dobrou myšlenku v praktickém životě  snaží poctivě a vytrvale po určitý čas uskutečňovat pouhých "plus mínus" 10% lidí, možná i méně (!), a poté dojde k "přelití" či "překmitu" myšlenkových vzorců společnosti, která pak už velmi rychle přijme onu myšlenku za svou a začne s ní žít v praktickém životě. Toto je velmi důležité promyslet - je to ten nejlepší lék proti skepsi: stačí vytrvat, nepolevit a dovršit  například počtu 10% vegetariánů v "západním světě" a dnešní přání bude zítřejší skutečností!

 

Změnu paradigmat od těch přežitých k těm lepším ovlivňují především silné osobnosti a nadšená společenství lidí s pevnou motivací a silnou vizí!!!  Vzhledem k současným možnostem "vystoupit z davu a projevit svůj názor", vzhledem k "neomezeným" možnostem internetu a jiných komunikačních a informačních prostředků spojujících svět, je PRÁVĚ TEĎ reálná šance, že dokonce postačí i méně než oněch zmíněných 10% "uvědomnělých duší", a poté se již rychlým tempem dostaví  zmíněný "bod překmitu".

 

Ekologická situace je už tak naléhavá, že přechod lidstva na vegetariánský styl života se dostaví i jako nezbytnost vyplývající z naléhavosti situace. Vždyť již toto téma ve vší vážnosti zaznělo i na půdě OSN, či Evropského parlamentu.

 

Šiřme tedy s nadšením a s nekonečnou vytrvalostí zprávy o tom, že život je plnohodnotnější, když myslíme i na ty slabší, tedy v tomto případě na zvířata. Šiřme myšlenku etického stravování a praktického soucitu kdekoliv a kdykoliv jen trochu můžeme!

 

Mějme však vždy na paměti, že pouhým předáváním "suché informace" se mnoho lidí z našeho okolí většinou nezmění. Sebenaléhavější informace musí být nesena citem a nesmí být podávána křečovitě - "tlak" zpravidla lidi spíše odradí, a někdy pak i natrvalo uzavře humánním myšlenkám. Buďme tedy trpěliví a ponechme druhým svobodu volby a čas na změnu - krátkodobě je tento přístup často bez výsledků, ale z dlouhodobého hlediska přináší úspěch mnohem častěji. Dobrý příklad beze slov je většinou účinnější než zasypávat druhé tunami argumentů!! Vůbec nejhorší zde je, pokud se vegetarián nadřazuje nad nevegetariány. Nikdo z nás není dokonalý. Mějme před očima své vlastní nedostatky a snažme se před druhými nepovyšovat.

 -ze-

<<