Zvíře není zboží

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Zvíře není zboží

<<

Zvíře je cítící bytost, nikoliv zboží.

Mluvíme zde nyní o zvířatech nedomestikovaných a nedomestikovatelných. Každý člověk si vždy musí poctivě položit otázku zda a proč chce doma mít takové zvíře a zda je to pro tohoto tvora dobré a přirozené.

Jsou zvířata, jako pes, kočka, kůň...., která dlouhodobým soužitím s člověkem už nemohou žít jinak a je-li s nimi dobře zacházeno, mohou s lidmi prožívat hezký vztah.

Jsou ale také zvířata, která nelze jen tak domestikovat a kterým nelze dát v lidských domácnostech podmínky přirozené pro jejich život.

Volme tedy rozumě a hlavně se přitom vžijme do pozice oněch zvířat.

-ze-

<<