Bio je snad opravdu bio

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Bio je snad opravdu bio

<<

 

Černé ovce /pro ty, kdo to neviděli/: MF Dnes se rozhodla namátkově prověřit, zda bio zelenina a ovoce, prodávané v hypermarketech, jsou opravdu bio. Nechala udělat rozbory vzorků, hlavně se zaměřením na pesticidy a podobné "ochranné" látky. Testována byla mrkev, paprika, jablka a rajčata.

Nejlépe dopadla mrkev, kde nebyla zjištěna skutečně ani stopa pesticidů, jak stanoví bio certifikát. Poměrně dobře však dopadla i mrkev konvenční, prý zřejmě proto, že postřik se týká hlavně nati. Zjištěné hodnoty byly značně pod normou. Velmi podobně dopadl test u jablek - bio byla opravdu bio, avšak jejich cena byla 4,5 x až 7 x vyšší, než jablek konvenčních. Také u těch však byla kupodivu zaznamenána jen malá množství pesticidů, normu neohrožující.

Nejhůře dopadly papriky, které byly hodnoceny jako nejvíce vystavené použití chemických látek. Ty bio vykázaly v jednom případě slabou stopu pesticidů, avšak u nebio paprik byl zaznamenán koktejl 11 pesticidů, a to u firmy Lidl /kdo tuto firmu bojkotoval kvůli jejímu pirátskému kácení stromů po celé ČR a vytrval v tom dodnes, zdá se, že si tím i prodloužil život..../. U rajčat test dopadl v podstatě stejně - bio v pořádku, nebio pod limitem...Jen cena se lišila 4x.


Zdá se, že ještě více, než potvrzení kvality bio, překvapují nízké, podlimitní hodnoty u nebio výpěstků..Podle laboratoře jsou takové hodnoty bezpečné, neboť normy jsou prý naddimenzovány tak, aby i občasné překročení nebylo drasticky zdravotně závadné....No, já nevím....mně se spíše zdá, že normy postihují jen ty zcela nejhrubší projevy a následky, podobně, jako je to i u norem exhalací, hluku,  e.m.záření atd..,a že skutečný dopad na jemnější vrstvy vnitřního života organismu je mnohem výraznější, byť ne vždy jasně identifikovaný. No, uvidíme sami na sobě...Karel z Ráje

<<