Dohola v létě, dohola v zimě

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Dohola v létě, dohola v zimě

<<Snahu města, potažno Compagu, abychom měli ta "antifeng-šuei" sídliska alespoň pěkně vypulírovaná, je třeba ocenit. Jenomže jak se říká, "čeho je moc, toho je příliš"..Nemám tím na mysli samotnou očistu města, které není, díky chování různých digitalizovaných primitivů, nikdy dosti, nýbrž až příliš horlivé a městskou přírodu potlačující zákroky.


Zatímco dříve dorůstala sídlištní tráva do až povážlivě bujných kštic, nyní sekačky v létě řvou od rána téměř obden...Pochybuju, že jakékoliv drobné rostlinstvo takto stihne byť sebekratší životní cyklus, takže touto holosečí směřujeme k vyprahlým plochám, kde přežije snad jedině mech.

K tomu hojně přispěje i nově masivně uvolněná morálka "mistrů zkratek", tedy všech těch, které už příliš nezajímají chodníky...A nejsou to zdaleka jen děti /o pejskařích raději pomlčím/. stačí jeden - dva odvážlivci, a už se přes trávník valí anonymní davy - "vždyť tady přece chodí všichni"....Připomíná to chování mravenců....


No a aby práce nestála, dáváme si sídliště dohola na podzim i v zimě, kdy permanentně stroje i ruce likvidují jakýkoliv opadlý list, který by snad, nedejbože, zůstal na trávníku. Listí lidem připadá jako odpad, takže pryč s ním! Jenom opravdu nevím, z čeho budou skomírající trávníky brát živiny, když zdroj obnovujícího se humusu je do mrtě odstraněn? Dočkáme se potom pojízdných stříkaček s chemickým hnojením?


Což o to, někteří lidé by pronikavé inovace v sídlištní přírodě uvítali. Vadí jim stromy, neboť listí jim padá na auta, vadí jim hmyz, který přece nemá ve městě co dělat, vadí jim ptáci, protože řvou a sypou na nás shůry choroboplodné zárodky, před nimiž musíme unikat do našich antibakteriálních domácností...

Prostě příroda ve městě by nemusela ani tak být přírodou...Kdyby se všechna zeleň udělala z plastu /rychle, než dojde ropa!/, předešlo by se svévolným tvarům stromů, padání listí a jehličí, odpadl by řev sekaček a pouličních vyssavačů, ptačí zpěv by se mohl pouštet z tlampačů jen v nekonfliktní hodinu na požádání obyvatel...
Ale jistě, město je tady především pro lidi, samozřejmě...Jakkoliv příroda se drží jakékoliv skulinky v betonu. Pokud ji ale vyženeme i z těch zbytků, možná si vzpomeneme na slova klasika ":Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš.."

To by nám pak nepomohlo ani přibrat několik dalších psů do každé domácnosti...Jeden indiánský náčelník řekl: "Kdyby všechna zvířata vymizela, zemřel by člověk na samotu ducha". Parafrázuji-li si to na sídlištní přírodu a podívám-li se na ulici, zahlédnu číhající samotu ducha za každým rohem.........              Karel z lesa

<<