Dvě malé bezohlednosti

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Dvě malé bezohlednosti

<<

Bezohlednůstka č.1:


Blížím se k nádherně starorůžově kvetoucím stromům v betonové pustině před Bondy centrem..Chci pozdravit tu křehkou, na dvou metrech čtverečních zamřížované půdy sevřenou, živoucí krásu..Pohlédnu k té troše hlíny blíže - strom od stromu je posetá stovkami, ne-li tisícem vajglů...

Vida, jak máme čistotné spoluobčany - na tu obří betonovou planinu by nedopalek neodhodili - a tak kam s ním jinam, než do hlíny ke stromu? Tak jim to připadá normální, snad z podvědomého pocitu, že všechno, včetně nás, se vrací do té hlíny /a kuřáci prokazatelně dříve/?

K betonu tedy máme ohledy, ale k půdě, stromu a životu nikoliv. Příznačné? Nebo jde o soutěž, kolik zplodin z vajglů strom snese? Cigareta obsahuje kolem tisícovky/!/ toxických látek, o něž se kuřák podělí s plícemi, ovzduším a vajglem, který daruje stromu. Ať si pochutná, až je nakyslý deštík /bude-li vůbec nějaký/ z vajglů vyplaví...

 


Bezohlednůstka č.2:


V podtatě stejná, jako č.1. Kaluž na sídlištním chodníku. Pro někoho překážka, v níž si může v přílišném zamyšlení smočit perka, pro kuřáky magický terč, do něhož se strefují svými nedopalky. A opět - je to výraz jejich zodpovědnosti, takto přece nezapálí naše paneláky, a když už tam ten bordel /voda/ je, není na tom nic špatného.......

Ale ta kaluž je často jediným zdrojem vody pro stovky okolních ptáků, na pití i na koupání. Kolik nikotinu a dehtu snese takový kosák? Možná bude v rauši? Nebo mu tabákový výluh dokonce pomůže proti kožním parazitům? No vida, jaké máme prozíravé spoluobčany!


V obou případech jde spíše než o zlý úmysl jen o hloupost, rotržitost, nedomyšlenost. Kdo by myslel na takové prkotiny, že? Ale detaily, ať chceme nebo ne, existují...a jsou stavebními kameny té naší vyzdvihované makrokonstrukce. Neopomíjejme je.    

Karel z lesa

<<