Informace?

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Informace?

<<


.... jedním činitelem, zvláště evokujícím tyto otázky, je fenomén informační přehlcenosti dnešní doby. Ale možno se zeptat: Je přehlcenost nasyceností? Či dokonce zdravou výživou?
 
Ve středověku mučili odsouzené také tak, že jim do krku trychtýřem lili konve vody tak dlouho, dokud jim nepraskly vnitřnosti. Těžko se však takové "zásobení vodou" dá srovnat s utišením žízně u lesní studánky, že? Informační přehlcenost se, myslím, dá srovnat s touto situací. Lidem je šoufl z toho mračna dotírajících slov, pojmů, významů, a občas nechtějí, občas ani nejsou schopni, vstřebávat cokoliv "nového"... Kdo by se divil, že..?
    
Informační mrak někdy zastírá i rozlišovací schopnost, schopnost vybrat si to, co skutečně prohlubuje dále naše poznání a citlivost, náš hlad po smyslu života a jeho praktickém uskutečnění. Možná znáte aforismus: "Mnoho knih - čtenářova smrt", nebo víte, že tuleň je často tak zoufale neschopen se rozhodnout, kterou z třítisícového hejna ryb si má vybrat, že nakonec zůstane ten den o hladu...  Inu, toto je riziko informačního kvanta.
    
Druhým rizikem je sporná kvalita informací. To je zase jako najíst se zkaženého jídla - žaludek je sice naplněn, ale dobře vám z toho rozhodně není...
    
Třetím rizikem je postmoderní virtuální klam, že kapacita informovanosti je přímo úměrná míře skutečného vědění, poznání, nebo že vše již bylo -a mnohokrát- řečeno, a že již není proč se tím dále zabývat.....
   
    
Jak možná cítíte, i zde se alespoň snažíme  těmto klamům vyhnout. Jak víte, nechceme jen chrlit, byť jakkoliv užitečná, kvanta informací, nechceme se přiklánět k současným trendům, kde hlavní je počítač a teprve kdesi potom se možná hledá jakýsi človíček za jeho klávesnicí. Nezbývá tedy než určitá dávka donkichotismu, s níž si chceme dovolit dotknoout se vašeho srdce takového, jaké skutečně je. To ostatní už záleží NA VÁS.

<<