Komenium

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Komenium

<<

Jak nám píší Havel s Komenským, do duše i na papír....
 
"Pane Karle, víte o tom, že dneska ti, co měli rádi pana Havla, chodí s vyhrnutými kalhotami?", říká mi knihovnice Hošková...nevzpomněl jsem, jsem, ale hned napravil, takže jsem včera chodil s texaskami povážlivě podkasanými...K tomu pár dobrých dokumentů v kritizované ČT..měl jsem pocit, že se dívám ne na něco, co by nám bylo vlastní, co bychom měli už zažrané pod kůží, nýbrž na něco opět nového, zapomínaného, co se mihlo jako meteor a zapadlo jako ten současný bolid, který vědátoři nějak nemůžou najít...Prezident filosof, nositel ideí....člověk, který se dle vlastních slov cítil v politických kruzích nepatřičně a víceméně nechtěně, trpěn jako zlobivé děcko...Člověk, po jehož odchodu alespoň ve zjevné rovině toho, co ne úplně patřičně nazýváme společností, zavládlo naprosté kapitalisticko-normalizační duchaprázdno, jedovato, smrad a zakrslost v bezpočtu variací....


 
Po celý den se mi myšlenky na odcházející idealisty, které již skolilo byť často naštěstí pouze fyzické stáří, jeksi samovolně mísily na možné a žádoucí idealisty, teprve vzrůstající do budoucnosti, na děti...Na to, jak už jen prosté schopnosti mít vůbec nějaké ego přesahující ideje, vytvoříme živnou půdu v jejich dušičkách, v době, kterou i Václav Havel pociťoval jako hraniční...Hraniční v mnoha základních parametrech lidské hierarchie hodnot..V bodě zlomovém, kdy stojíme na prahu virtuality, na prahu dalšího skokového odtržení se od přírody,přirozenosti, směrem k technicistnímu bludu trvalé nadstavby, dosažené momentálním a destruktivním technologickým rozvojem..


 
Jako jakýsi nepříliš zřetelný symtom tohoto rozhraní mi včera stále skákal do mysli šot z TV, pojednávající o současném stavu aplikace Komenia skriptu na školách. ..Kdo by snad nevěděl - Komenia skript je název/ mnou zřejmě počeštěný/ nového typu ručního písma, které by mělo ve školách nahradit současné plynulé, provázané písmo..Jaké jsou tedy rozdíly? Dosud se vyučuje písmo oblých tvarů, křivek, písmen dohromady jedním tahem provázaných v plynulý celek. Toto jako řeka plynoucí  písmo, neobsahující úsečky, se podobá spíše  malbě, evokující mnohé přírodní tvary hluboké, člověka přesahující podstaty...Naproti tomu je zde Komenia skript /nebo hezky česky Comenia script?/ - písmo daleko spíš kopírující tiskací písmo psacího stroje nebo počítače, v němž je každé písmeno odděleno, přičemž písmena mají strohý, ztuhlý až hrubý tvar, nevykazující naprosto nic jiného, než pouhou znakovou účelnost, neprovázanou v jednotu, kontinuitu, celistvost....


Na jedné straně tedy cosi jako plynulý, květnatý tok krásy, fantazie a tvořivosti, tedy živé ideje, na straně druhé strohá, rozsekaná data, evokující spíše hromádky dlažebních kostek či panelákové sídliště, tedy pouhé symboly krátkozrakých účelů.....Není právě toto příznakem zlomové doby v našich duších, kdy stojíme kasždou nohou na jiné misce vah, váhajíc, kam se přiklonit?


Zatím nevím, proč toto písmo nese právě Komenského jméno a co by mu dotyčný říkal - nezdá se mi, že by právě vyznavač krásy přirozenosti a celistvosti kdy vymýšlel písmo pro stroje....Jistě, písmo bylo po většinu dějin řečí oddělených symbolů, ještě v nedávném středověku....Poté nastoupilo písmo provázané, oblé, květnanté, často dovedené do neuvěřitelné výtvarné dokonalosti...Myslím, že užasne každý, kdo si přečte byť jen pár pohlednic, psaných nikoliv elitami, nýbrž obyčejnými lidmi někde na přelomu 19 - 20. století, nejspíš ještě za první republiky..Běžné písmo těchto lidí, tak krásné, malebné, ušlechtilé a vyrovnané, dnes stěží napodobí odborný písmomalíř....Proč tento vývoj od znakového písma k provázané syntéze nevnímat jako duševní či evoluční pokrok a naopak na jeho kvalitách stavět, než je bořit a vracet se k primitivismu, opentlenému iluzí virtuální na
dstavby?


Proč? Prý proto, že je pro děti jednodušší.....No ano, trivialita je vždy jednodušší, než komlexita, umění tvořit krásu je vždy nesrovnatelně těžší, než bezduchá vegetace a spotřební komunikace - ale je právě tato ústřední idea, rozhodující o smyslu lidské kvality místem, kde bychom měli dětem ulevovat? Neměli bychom jim naopak ulevit v přívalu, nátlaku informací, dělající z nich někdy až patologicky "předčasně dospělé", tragikomické "starémladé"? V nátlaku vlivů, připravujících je od dětství na to, jak vyřadit z konkurenčního boje všechny, kdo by kdykoliv stáli v cestě jejich "úspěšnosti"? Když jsme opět udělali evoluční krok zpět a dravost a osobní zisk jsme povýšili na ideu, tedy když jsme rovinu biologického mechanismu sotožnili s kulturní úrovní toho, co nás dělá člověkem, budeme v tomto smyslu asfaltovat cestu dětské duše směrem k "jednoduchosti", redukující je na úspěš
né ovladače mobilních technologií?


 
Nechci nijak démonizovat Komenia skript. Zajisté, půjde-li jen o obecně přijatelnou změnu techniky psaní, nemusí tím být nutně ovlivněna hloubka a krása myšlenek, tímto písmem vyjádřených...Ale nejsem sám, kdo cítí, že v zákulisí této myšlenky něco povážlivého skřípe...Přestože je Komenia skript již déle povolenou výukovou metodou, vyučuje se zatím jen v malém procentu škol...Hodně učitelů ho prý dosud nevyučuje pro to, co ve zmíněném šotu nazvali "ztrátou osobitosti"...Vzpomínám, jak včera Václav Havel v dokumentu mluvil o globalizaci jako o "zestejnění" a tvářil se přirom, jako by žvýkal citron.....


 
V televizi mluvili také s holčičkou, která umí psát oběma způsoby...a Komenia skriptem píše raději. A teď pointa - já sám už tak nejmíňpětatřicet let píšu čímsi takovým, jako je Komenia skript.....Kdysi v zastydlé pubertě jsem si to zvolil jako individualizaci, jako protest, jako snahu vytrhnout se z provázanosti, jíž jsem nechtěl být povinně účasten...a také jako zjednodušení.....Ale právě proto teď hájím písmo malebné - když si jím zkusím oproti své naučené přirozenosti psát, cítím neuvěřitelný příval něčeho, o co jsem přišel,,jako by mi v mysli rozkvétala zahrada...Možná tedy začnu zas od první třídy, s vystrčeným jazykem malovat obločky a kudrdlinky a hlavně, hlavně táhnout tu linku, živou čáru, z jednoho písmena na další a další, až vznikne celé slovo...Slovo, jemuž apoštol Jan přikládá v Evangeliu tak zásadní váhu, celou hlubinu moudrosti podstaty...Jářku, musím vám říct,
když to není povinné, je to lahoda...... 

 

Karel z lesa
 

<<