Krvavé kroky zpět

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Krvavé kroky zpět

<<

Polská vláda se chystá opět zákonem zlegalizovat rituální porážku zvířat podříznutím a  vykrvením zvířat bez předchozího omráčení, tedy způsob zabíjení zvířat, praktikovaných židy a muslimy. Tento způsob byl teprve nedávno zákonem zakázán, a to pod tlakem veřejnosti a zvířata chránících aktivistů /v ČR tuto kampaň, zatím myslím nepříliš úspěšnou, vede sdružení Ochránců hospodářských zvířat, OHZ/. Návrat utrpení zvířat ignorující legislativy požadují jak zmíněné náboženské obce, tak podnikatelské subjekty, pro které je vývoz "košer" masa z Polska ohromným byznysem. Tlak především těchto firem, mávajících mimo jiné zaklínadlem dnešní doby - pracovními místy /....v extrému - kolik pracovních míst by přinesl třeba nějaký nový koncentrák?/, má samozřejmě u polské vlády prioritu.....
Reportérem "vzorkově" dotázaný řezník, vydělávající na košer porážce, byl toho názoru, že jakýsi "malicherný spor o to, zda se má zvíře zabít takhle nebo takhle", je uměle potencovaný a má za úkol rozdělit lidi proti sobě. No zaplať pánbůh - i ten židovský či muslimský - pokud by tomu tak, alespoň v otázce životních postojů, bylo...Co říci na adresu těch, kdo se zaklínají Bohem a v praxi své víry projevují zarážející absenci jakékoliv primární citlivosti k utrpení živých bytostí, jemuž by, pokud by ideál Boha opravdu hledali, mohli zabránit? Nemyslím, ža podstata náboženství, nýbrž jeho neustále kostnatící, na středověké úrovni stagnující, farizerjská mentální praxe je zdrojem tolika hrůz a útrap ve světě, hrůz, jimž je necitlivost k ne-lidským živým bytostem jakýmsi krvavým chvostem.....Není to podstata náboženství, nýbrž lidský primitivismus, který se odmítá hnout z místa
směrem vpřed a kamenuje ty, kdo to po něm chtějí......Je to náboženská alibizace vlastního nevědomého zla, nasazující Bohu masku ďábla.
 
Podobný krvavý krok zpět - ve španělsku sílí hlasy po návratu slávy nejbrutálnějších forem býčích zápasů, přestože zároveň trvá hnutí, zasazující se o směr vývoje opačný.Není to příliš udivující ve chvíli, kdy je země ekonomicky na dně s 25% nezaměstnaných, v době, kdy morální a hodnotový rozvrat dosahuje takové míry, že zmatení a frustrovaní lidé začínají volat po "vládě pevné ruky", po návratu "staré slávy", symbolisované právě koridou, od které už nebude patrně daleko ani k fašismu, který se bohužel v dějinách stal stejnou součástí španělských dějin, byť naštěstí jen dočasnou.
 
Jak "málo" vždy stačí, aby se člověk, tápající ve svém vývoji, vracel ke svým brutálním kořenům, jak křehké jsou výdobytky duševního a etického pokroku...Važme si jich a braňme je. Může být hůř.      Karel z lesa

<<