Slepice, radujte se, aneb pogromem k příjemějšímu snášení

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Slepice, radujte se, aneb pogromem k příjemějšímu snášení

<<


Tak od Nového roku u nás začíná platit nová evropská směrnice, upravující klecové chový nosnic. Samozřejmě, žádná zahrádka na sluníčku to nebude - klece se pouze zvětší a přibude pár utrpení zmírňujících prvků, jako je např. jakýsi "šmirgl na přerůstající pařáty". Podle redaktorů TV zpráv to bude zároveň znamenat, že veliké množství "chovatelů" díky vysokým nákladům na inovací klecového parku zkrachuje. Důsledkem toho bude, že prý cca JEDEN MILION slepic se změní v nějakou masokostní moučku, žrádlo pro psy a kočky, hnojivo nebo se s nimi zatopí, či já nevím, co ještě.

Další vlna "ukončení chovu" se očekává následně, protože některé státy se prý daly slyšet, že na novou normu prostě házejí bobek, pojedou dál postaru, jejich "produkce" bude tudíž levnější a převálcuje naše poctivé /v reportáži téměř hrdinné/ chovatele, kteří zainvestují slepicím do příjemnějšího u
 mírání a náklady si nutně promítnou do výsledné ceny. Tak pravila ruka trhu, howgh.


         Snad by nás nikdo neměl přesvědčovat, že takto doplácíme na soucit. Takto doplácíme na kapitalismus, jemuž je plánování naprosto cizí. Stále více se křičí, že je nás moc, že nás Země neuživí - v TV v souvislosti se sedmimiliardtým zrozencem na planetě říkali, že to vlastně není tak moc, že tolik lidí by se vešlo do jednoho amerického státu /jehož jméno jsem zapomněl/.

Podobně je myslím zřejmé, že v případě obživy není problém s nedostatečnou kapacitou planety, nýbrž s politicko-ekonomickým rozložením "zájmů". Celoplanetární solidární, kooperující , tedy synergický systém je stále v kategorii sci-fi /nebo spíše ani tam ne/, proto si ale nelžeme, že negativní důsledky soucitu, zvyšujícího náklady, nebo úspornosti, zvyšující ceny všech komodit, jsou jakýmsi přirozeným důsledkem něčeho normálního, co je normální proto, že jsme se to tak rozhodli akceptovat a nic lepšího momentálně nehledáme.
        

Obilím se topí, čeští zemědělci letos zaorávali /!/ tisíce tun v rámci možností nezávadné zeleniny jen proto, že pro tuto jindy žádoucí "nadprodukci" nenašli okamžité tržní odbytiště...Plánování neexistuje, není tudíž nikdo, kdo by si s věcí pozitivně poradil, distribuoval, zavařil, nasušil....vzpomínám si, jak nás komunisti strašili promítáním záběrů, jak američtí buržousti pálí přebytečnou kávu...ač jsem byl dítě, hodnot ještě neznalé, přesto ve mě pálení něčeho, co mělo být k užitku, jen proto, že to nepřinese dostatečný zisk, vyvolávalo jakýsi pocit úzkosti. Dnes to má být normalizováno do podoby "vedlejších důsledků jinak dobrého systému".....V tomtéž médiu jsem zaslechl, že v ČR se ročně vyhodí milion tun poživatelných potravin.
       

Esoterici straší koncem světa v r. 2012. I když nejspíše, jako už mnohokrát, nebude, tento systém nás k němu dozajista v dohledné době dovede.                  

Karel z lesa

<<