Stromy třeste se /..Už zase../

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Stromy třeste se /..Už zase../

<<

Stromy, třeste se!  /..Už zase.../
 
Tak i u nás na mladoboleslavsku už se nejpíš stromy podél silnic zas budou třást, nejen zimou, ale opět i strachem o život..Ministerstvo doprav údajně schválilo novelu zákona, umožňující silničářům opět kácet stromy podél silnic dle vlastního rozmaru, tedy bez dosud potřebného razítka příslušného obecního úřadu. Správa silnicobecnímu úřadu kácení pouze ohlásí, nejsou-li do 15 dnů vzneseny námitky, jde se na věc...Sice se má údejně jednat o jednotlivé stromy, nikoliv aleje, na něž se novela nevztahuje, avšak nikde není jednoznačně definováno, co je to alej.
O alejích se, bohužel, na většině našich regionálních silniček již mluvit nedá. Během minulých let již silničáři vykáceli doslova co je napadlo /vedl jsem spor s místní správou kvůli vykácení velkého množství evidentně zdravých a neohrožujících stromů/ a ostatní prořezali tak neodborně, že větší část takto "ošetřených" stromů uhynula. Náhradní výsadba kolem silnic je minimální /nemluvím o obcích, které využily evropských fondů k podstatné rekonstrukci zazelenění svého i nejbližšího okolí/. Fenomén snad nejtypičtější pro Českou zemi, tedy křivolaké silničky lemované v krajině alejemi kvetoucích stromů, se rychle mění v bezzubé pásy asfaltu uprostřed chemií prosáklých lánů. Tato pustina se nejspíše bude líbit milovníkům příliš rychlých kol a dlouhých výletů přes příkop do polí v případě neutočené zatáčky, ale myslím, že již nikomu dalšímu.
Arnika již dlouhou dobu vede kampaň pod názvem "zachraňte stromy", která ovšem jako vše ostatní potřebuje co nejširší veřejnou podporu. Pokud někdo již podříml na pochybném vavřínku nedávných úspěchů v omezení kácení stromořadí, nechť se prosím rychle probudí. Jak vidno, a zdaleka ne jen pokud jde o stromy, ti, kdo mají jiný názor, jsou mnohem vytrvalejší a nikdy nepolevují.
Uvedená problematika by měla být blíže rozebrána v pondělí na ČT 1, tuším ve 21.30? v pořadu Reportéři ČT.             Karel z lesa    

<<