Úvod ke všem následujícím článkům

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Úvod ke všem následujícím článkům

<<

Pravdu ne!  - Co to má znamenat? Stále více se domnívám, že kořenem konstrukce ega, tedy egocentrické entity, kterou jsme /a ve vývojové míře nejvyšší/ i my lidé, je odpor k pravdě, odpor ke skutečnosti, jaká je / .

Každý máme tento "záporný pól" v sobě, jen někdo se k němu přiklání více, a jiný méně - takové jsou pak i důsledky pro náš společný svět. Být si toho vědom je základním předpokladem pro možnost alespoň částečné objektivizace svých postojů. O to se aspoň snažím, a řeknu vám, je to fuška...


Dosud zde zvěřejněné články jsou zatím jakousi sbírkou toho, co bylo napsáno pro různé, momentálně aktuální účely. Snad alespoň něco, jak doufá autor stránek, má nadčasový přesah. Ve svých, povětšinou, kritikách se snažím otevírat problémy, vytvářené těmi, kdo svůj odpor k pravdě korigují dle mého názoru méně, než je zdrávo.

Neznamená to ovšem, že mé reakce jsou absolutně objektivní a komplexní. Snad ale alespoň připomenou témata, na která by mnozí rádi zapomněli.

Karel z lesa

<<