Zpackanosti

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Zpackanosti

<<

 

Pro ty, kdo se nedívají na televizi, aneb zpackaný článek o zpackaném odkazu Mahátmy Gándhího /nejen/ v Indii....

Někdy minulý týden vysílala ČT 2 dokument BBC o současném stavu odkazu Mahátmy Gándhího v jeho rodném Gudžarátu, a já hned pojal touhu se o dotyčné souvislosti podělit..Avšak kromě samé podstaty, zapomněl jsem takřka úplně všechny detaily, které by z článku dělaly seriózně vypadající zprávu..I přes to, že článek bude takto diletantsky /přiznávám se k tomu, takže mi to nikdo nebude muset vyčítat/ zpackaný, chci nastínit výsledný pocit, který se zdaleka netýká jen Indie...


     Pořad začínal na místě Gándhího památného projevu - pod obřím mostem u řeky, jejihž jména jsem zapomněl. Tehdy tam bylo prázdno, vyplněné tisíci posluchačů..Dnes tam jsou též tisíce, ale živořící ve slumu, který tam tehdy, v té staré barbarské Indii, nebyl..Tam, kde se Gándhí obracel bez rozlišení ke všem lidem s ušlechtilými myšlenkami, je dnes vylit lidský odpad nové Indie, postavené na základech těchto ušlechtilých myšlenek...

Ale to není vše. Bohatým vrstvám tohoto gudžarátského velkoměsta, jehož jméno jsem zapomněl, se už nechce koukat na ty gándhího špinavé harijany....Oblíbený populistický mocipán, jehož jméno jsem zapomněl, podporovaný těmito vrstvami, proto vyrazil na slumy s buldozery. Na místě už se se západními developery plánuje oslňující výstavba..Ty, jihž se gándhí zastával nejvíce, vem čert....


      Tento oblíbený mocipán staví místním novým Indům, kteří ani neví jak zbohatli, krásná nákupně zábavní centra, až na indické detaily nerozeznatelná od těch nám dobře známých. Podivný je pohled do očí tamějších zákazníků a zákaznic, v nihž se zračí pradávná kulturní hlubina, rozmývaná veselou kaší západního pozlátka..Pro ně je to vzrušující, jako korálky nebo cilindry pro indiány..Netuší, co se děje, a ani je to nezajímá..Gándhí?

Ano, právě odtud se vydal s tisíci lidí na svůj solný pochod k moři..Na pochod, v němž šli bok po boku ti nejchudší s těmi nejbohatšími, v tu chvíli a na tu chvíli spojeni stejnou ideou...Jeden z největších Gándhího omylů : že v rámci společné ideje svobodného státu budou ti bohatí  dobrovolně solidární a spolupracující s těmi chudými. Gándhí chtěl zrušit kasty, nikoliv varny. Byl si vědom, že lidé rovnoprávné podstaty se liší vloh
 ami a dispozicemi k té či oné činnosti na světě, nechtěl vymýtit přirozené členění na bráhmany - duchovní a inteligenci, kšatrije - administrativu a armádu, vajšije - obchodníky, zemědělce a řemeslníky a šúdry - dělníky a pracující ve službách. Chtěl jen, aby tyto skupiny spolupracovaly tak, jak to symbolizuje védská literatura - jako orgány jednoho těla, kde jeden si je vědom důležitosti a důstojnosti druhého. To se ovšem v praxi, po odeznění revoluční euforie, ukázalo být úplnou iluzí. Nepřipomíná vám to něco?


   Dokument dále sledoval trasu tehdejšího solného pochodu až k moři, všímal si, jak lidé na těch místech žijí, jak se staví ke Gándhího památce a odkazu...Na místě tehdejších zastavení tehdy vznikla doslova poutní místa s často pitoreskními Gándhího oltáříky...Už Rabíndranáth Thákur se v té době, kromě skutečné úcty k vzepětí indického lidu, posmíval určitému vlastenčení a fangličkářství, ne nepodobnému Masarykovu tatíčkovství a trikolórismu u nás, které věstí pokrytectví, jež se časem rozvine v bezskrupulózní osobní ziskuchtivost, vrcholící nadvládou...

Cesta, zastavení i oltáříky jsou dnes zpustlé, zamčené a zarostlé pavučinami. Nikdo k nim nechodí. Zmíněný  místopán, netající se svou preferencí bohatých voličů, s tím chce něco udělat a připnout si tak vlastenecké prýmky spolu s obrovským ziskem...Zdá se, že až se buldozery vypořádají se slumy, objeví se na místech
 , kde Mahátma na pochodu za svobodou přespával, a srovnají se zemí tyto chudé vesničky s tisíci Gándhího milovanými nejobyčejnějšími lidmi..Za mohutné spolupráce nadnárodních firem na místech zřejmě vybudují Gádhího megamarkety s Gándhího multikiny, Gándhího aquaparky, Gánghího golfová hříště a Gándhího rezidenční satelity....


  Jaký je v globálu odkaz Gánghího myšlenek pro Indii a symbolicky pro celý svět? Jako by z toho bokem vysvítal stále stejný, zákonitý scénář: revoluce, ať už má jakkoliv kvalitní jádro, je po euforickém počátku, který skutečně odhaluje skryté možnosti v lidech a pro lidi, vždy ukradena predátory z vlastních řad, je vždy  zdeformována a zneužita proti těm, kterým měla sloužit, a toto zneužití se stupňuje až za hranici únosnosti, kdy opět dojde k nějakému "fázovému přechodu" v té či oné,více či méně populistické podobě. Fašistické? Komunistické?

Opravdu nevím, co by Gándhí udělal dnes, koho by zajímaly jeho hladovky...Dějiny mají své zvláštní kulminační vrcholy, kdy se otevírají možnosti, aby byly vzápětí opět zmrhány a promarněny....Současná Indie se, jakkoliv mává Gándhího mávátkem, nikterak nevymyká globalizační normalizaci. Nekonečný konzum a falešná prestiž komerčního
 pozlátka je samozřejmě i tam, v rámci možností, které teprve hrozí naplněním, vůdčím společenským modem. O Gándhím je pak možno rozprávět při párty na terase, při pohledu na buldozery, uklízející z dohledu tu veteš vnuků a vnuček těch, kdo s takovou nadějí naslouchaly Gándhího slovům...


A to Karamčand Mohandás Gándhí nebyl snílek, nýbrž praktik, jako náš Masaryk...Když i jejich odkaz doznává takové obrovské míry entropie, jak bude vypadat pokračující bezduchost a rozklad v podmínkách, v nihž bys mahátmy - velké duše -  nenašel  ani Hubbleovým teleskopem?


   Nějak mi utkvěl v paměti pro mně překvapivý citát, v němž Gándhí prý jemu současné podoby světové demokracie nazval zředěným fašismem...Nejde mi to z hlavy.          Karel z Ráje

<<