Dobrosrdečný delfín "Pelorus Jack"

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Dobrosrdečný delfín "Pelorus Jack"

<<

 

V několika knihách, v mnoha časopisech a v některých dokumentárních filmech, jsme se mohli setkat se zmínkou o milosrdném delfínovi z devatenáctého století jménem "Pelorus Jack". Tento ušlechtilý tvor po dlouhá léta prováděl lodě Francouzským průlivem, což je úzký kanál mezi Ďurvillovými ostrovy na Novém Zélandu. V tomto úzkém, nebezpečném průlivu s mimořádně silnými proudy a velkým počtem útesů, často zákeřně schovaných pod hladinou moře, ztroskotaly doslova stovky lodí. K žádnému ztroskotání však nedošlo, pokud se "na scéně" objevil delfín "Pelorus Jack". Nikdo nedokáže spočítat, kolik životů svým dobrým srdcem zachránil.

Poprvé byl "Pelorus Jack" spatřen před bostonským škunerem "Brindle", přesně ve chvíli, kdy se loď blížila k Francouzskému průlivu. Delfín vyskakoval z lodi před lodní přídí. Muži z posádky jej chtěli zastřelit, ale naštěstí šlechetného tvora ubránila manželka tehdejšího kapitána. K následnému úžasu celé posádky lodi je pak delfín průlivem bezpečně provedl. A po celá následující léta takto prováděl téměř všechny zde plující lodě. Delfín byl tak přesný a spolehlivý, že posádky mnoha lodí, když se přiblížily vjezdu do průlivu, se po něm rozhlížely a nebyl-li nikde k vidění, čekaly, až se objeví - aby i je bezpečně provedl zrádnými útesy a proudy.

 Při jedné smutné příležitosti jistý opilý pasažér lodi "Penguin" na delfína vystřelil z pušky. Posádka střelce téměř zlynčovala, když viděla, jak "pelorus Jack" odplouvá s krvácející ránou pryč. Tato loď, stejně jako pak mnohé další, musela následující týdny obtížně a bez pomoci proplouvat mezi útesy sama.

Po několika týdnech se delfín vynořil, zřejmě již uzdravený ze svého zranění. Nejspíše lidskému rodu odpustil - opět se ujal své obětavé služby a prováděl jednu loď za druhou průlivem. Když se však objevila loď "Penguin", delfín vždy okamžitě zmizel. Ještě mnoho let prováděl "Pelorus Jack" lodě průlivem, avšak námořníkům lodi "Penguin" se již nikdy neukázal. Ironií osudu  loď "Penguin" později ztroskotala a velký počet námořníků i pasažérů utonul, když -bez doprovodu- proplouvali Francouzským průlivem.

 


Jsou známy případy, kdy zraněného delfína až do jeho uzdravení jeho druhové střídavě nadnášejí nad hladinou celé týdny, aby se mohl nadechnout.

 


Tak málo víme nejen o delfínech, ale o veškerém životě pod hladinou, na zemi i ve vzduchu. Nevíme ve skutečnosti "kdo je zvíře", proto nechme tyto bytosti žít nerušeně jejich životy, nezneužívejme je ke své lacinné zábavě, nebo jako pokrm z jejich rozporcovaných nebohých těl.

<<