Slepice jsou inteligentní

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Slepice jsou inteligentní

<<

 

Mladý farář z východního Slovenska mi vyprávěl jak kvočna v kurníku svým tělem zahřívala svá kuřátka, když v tom se z pod podlahy prokousalo několik krys a chtěli kuřátka sežrat. V okamžiku, kdy se podlaha propadla a kvočna pochopila co se děje, zaútočila na krysy
obrovskou silou matky bránící svá mláďata - všechny krysy statečně zahnala a přitom ubránila všechna kuřátka do jednoho.

Jiný příběh mluví o tom, jak kdosi podstrčil slepici sedící na vajíčkách vejce cizího druhu. Když se pak mezi žlutými střapatými kuřátky vylíhl jiný tvor, který jedl stravu, jež nebyla v dosahu dvora, slepice ani na chvíli nezaváhala a vedena hlasem své vnitřní inteligence, odvedla ptáčka za dvůr, kde byla potrava pro jeho druh. Slepice nemají "lidský druh inteligence", ale inteligenci mají. Slepice jsou velmi mylně považovány za pozoru-nehodná zvířata. Když je ale sledujete pečlivě, zjistíte, že jsou chytré, míru-milovné a dokonce krásné!

Takto inteligentní tvory degradujeme na "stroje na vajíčka", věšíme je na jatečních linkách na háky a na běžícím pásu jim řežeme krky. A i kdyby nebyla tato stvoření tak inteligentní, nedává to nám, samozvaným pánům tvorstva, právo jíst je a tím si ze svých žaludků tvořit hřbitov.

-ze-

<<