Dětské dny pro zvířata

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Dětské dny pro zvířata

<<

 

Jedním z nejdůležitějších činů, který je třeba podpořit, je výchova dětí k soucitu se zvířaty a s veškerým životem vůbec.

Jistě že toto přísluší především rodičům, ale ani školy nebo pořadatelé volnočasových aktivit by neměli zůstávat stranou.

Máte-li tedy možnost, zakládejte kroužky pro děti, kde se budou učit dobrému vztahu ke zvířatům. Uspořádejte pravidelné dětské dny, kde mohou děti kreslit obrázky zvířat třeba na zdi ve veřejném prostranství, kde dostanou tištěné obrázky s citáty či verši o životě zvířat a podobně - dobrá je zde spolupráce s městskými úřady. Nápadů, kterak dětem nenásilně a zábavnou formou představit svět zvířat a nutnost jejich ochrany, mohou být desítky. Toto je pouze drobný podnět pro fantazii čtenářů tohoto textu.

Netřeba snad připomínat, že dětem je třeba téma ochrany zvířat podávat jemně a úměrně jejich věku.

-ze-

<<