Ochrana zvířat

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Ochrana zvířat

"Mohu udělat jen tolik, kolik mohu. A co mohu, to i musím." (Přemysl Pitter)

Zde se dozvíte o filozofii práv zvířat a jak prakticky a konkrétně pomáhat zvířatům

Proč bychom se měli zabývat "právy zvířat"? -aneb- Člověk a možnost volby.

  Lidé a zvířata se od pradávna dělí o slunce a stín na této živé planetě plující vesmírem. Již tato skutečnost je sama o sobě důvodem, proč uplatňovat soucit se zvířaty.   V základních životních potřebách máme my lidé se zvířaty mnoho společného.   Spojuje nás potřeba po naplňeném životě, schopnost prožívat sociální vztahy s okolím, či vrozená touha po zachování… >>

Není nesmyslné považovat lidi a zvířata za rovnocenné tvory?

  Samozřejmě, že zvířata a lidé nejsou ve všem stejní (a žádný proud v hnutí za osvobození zvířat zřejmě ani netvrdí opak). Nebylo by ale v pořádku, kdybychom se nad nimi proto nadřazovali. Je na místě připomenout si zde slova známého anglického humanisty a reformátora Jeremy Benthama: "Otázkou není: Dovedou myslet?, ani: Dovedou mluvit?, ale: Mohou trpět?"   Právě toto je… >>

Nemyslíte že jsou na tomto světě mnohem naléhavější problémy?

  Život je nedělitelný - proto nelze od sebe oddělovat lidská práva, zvířecí práva, nebo třeba praktickou ekologii.   Ve skutečnosti je snaha o zmírnění utrpení lidí motivována stejnými důvody a vnitřními pohnutkami, jako snaha zmenšovat utrpení zvířat a přírody.   Jak řekl světoznámý aktivista za práva zvířat Dr.Tom Regan: "Praktická volba, které přemýšliví lidé čelí, není… >>

Pak ale lze hovořit i o něčem tak absurdním jako jsou "práva rostlin"...

  Tato argumentace se objevuje poměrně často. Někdy nás takto položená otázka může z neznalosti přimět k úvaze, že "rostliny jsou živé stejně jako zvířata a proto je jedno, zda zabijeme rostlinu či zvíře...". To je však mylná úvaha způsobená z neznalosti souvislostí.   Správněji položená otázka zní totiž spíše takto: "Co můžeme učinit proto, aby bylo co nejvíce minimalizováno… >>

Existují také některé "racionální" důvody pro "práva zvířat"?

  Rozhodně ano. Nejprve je ale třeba si uvědomit, že člověk je obdařen schopností racionální, ale i schopností citově-empatickou, nebo chceme-li morální. Obě tyto vlastnosti je nutné zapojit do "pochopení věci".   Hovořit právě zde o něčem tak "abstraktním" a "nevědeckém"  jako je morální cit člověka se může zdát být pomýlené - opak je však pravdou. Pro lepší pochopení si… >>

Jak však více probudit v lidech praktický soucit?

  Známý spisovatel a nadšený vegetarián George Bernard Shaw řekl: "Nejhorším hříchem vůči našim blízkým tvorům není nenávidět je, ale být k nim lhostejný. To je podstata nelidskosti."  Henri Salt jako by na tento citát přímo navazoval: "Lidskost není mrtvé, povrchní pravidlo, ale živoucí impulz zevnitř, ne sebeobětování, ale sebenaplnění."   Jak tedy více probudit tento … >>

Pro člověka přece také platí zákon o přežití silnějšího, tak jako u zvířat?

Je otázkou, co je projevem síly u člověka. Největším projevem "síly" u člověka je totiž nepoužívat násilí, když naprosto nezbytně nemusím - tedy snažit se s veškerou moudrostí preventivně předcházet zbytečné bolesti všech a všeho. Pokud například myslivci argumentují nekonečnou nutností střílet zvěř, aby se nepřemnožila, pak je otázkou, jak se mohlo stát, že se nám "srnky" nepřemnožily po celé… >>

Přemnoží se v budoucnu ve veg. společnosti zvířata? A přijdou řeznící o práci?

Na celém světě byly a jsou rukou člověka stále zabíjeny miliardy a miliardy zvířat. Toto obrovské množství zabitých tvorů je způsobeno jasnými důvody - lidskou poptávkou po mase, po kožešinových a kožených výrobcích, nebo například po testované kosmetice a podobně. Vše je tedy až neuvěřitelně  jednoduché - čím menší zájem budou mít lidé o konzumaci masa, tím méně bude zabíjeno zvířat … >>

Ale člověk je Bohem určen za pána tvorstva a smí proto zabíjet zvířata...

  Toto je téma, skrze které by se autor těchto řádků nerad dotkl osobního či náboženského přesvědčení kteréhokoliv z čtenářů. Pojďme si tedy říci, že následující řádky spíše shrnují, či obecně reprodukují, některé používané argumenty promýšlející vztah "víry" a soucitu se zvířaty. Jsou zde pouhým podnětem k dalšímu přemýšlení každého čtenáře. Za prvé: Položme si bez předsudků otázku:… >>

Zní to všechno hezky, ale může vůbec jednotlivec něco opravdu reálně změnit?

Máme mnoho skutečně  oprávněných důvodů k optimismu! Jak známo, i ta nejdelší cesta začíná vždy jedním jediným krokem. Tento krok už byl učiněn - obecné hnutí za etický přístup ke zvířatům již existuje a koná. Každý z nás  může doslova "právě dnes" učinit krok k soucitu, který není reprezentován pouhými slovy, ale skrze vegetariánství i jasnými skutky! Když se pozorně rozhlédneme… >>

Jak souvisí myšlenka "práv zvířat" s duchovní filozofií?

  ŽIVOT JE NEDĚLITELNÝ.  Tak jako jednotlivé sluneční paprsky nemohou existovat bez slunce samotného, nemohou existovat ani jednotlivé životy bez Života Celkového, protože ten je všeobsažný.   Athanasius Kircher pronesl kdysi velice důležitý citát: "Nechcete věřit, že tento můj malý globus povstal sám od sebe, a máte pravdu. Jak potom tedy můžete věřit, že jeho… >>

Neoddělujme život od Života

  Obsahem těchto stránek je především ochrana zvířat. Mohlo by se ale možná stát, že pro starost o osudy zvířat zapomeneme na to, že často prožívají těžké osudy i lidé.   Stává se, že někteří ochránci zvířat natolik zapustí v této sféře kořeny, že už ani nevnímají složité osudy lidí. A jistě to bývá i naopak - že lidé pomáhající v oblasti lidských práv, zapomínají na těžké… >>

Umění žasnout

  Jako první a nejdůležitější vlastností, kterou by měl člověk mít, aby soucítil se zvířaty, je nejspíš umění žasnout. Žasnout nad jejich osobností, nad jejich způsoby života, nad jejich schopnostmi, které se v nich vývojem utvářely celé věky. Každé zvíře na které si jen můžeme vzpomenout, je zázrakem Života. To je potřeba si nejenom rozumem uvědomit, ale do hloubky svého nitra zažít… >>

Vyváženost soucitu a praktického činu

  Vyváženost soucitu a praktického činu můžeme také nazvat jako "rozum v srdci". Proč "rozum v srdci"? Budeme-li ochranu našich zvířecích bližních vnímat pouze jako "srdeční" a citovou záležitost, může se nám stát, že rychle vzplaneme nadšením pro věc, ale pak tváří v tvář utrpení zvířat, a   zjištění, že situace se nemění tak rychle a intenzivně, jak bychom si přáli, zase stejně… >>

Neodsuzujme a nebuďme negativisté

  Položme si otázku: "Proč mají různí lidé různou intenzitu soucitu se zvířaty? Proč je u jednoho člověka tento soucit přirozenou vlastností, kdežto u jiného téměř chybí?" Budeme-li pátrat opravdu upřímně po prvotní příčině této skutečnosti, nutně se dostaneme k filozofii či metafyzice. Nám ale nyní postačí si uvědomit, že jsme-li skutečně soucitní, pak je naše schopnost empatie … >>

Buďme vytrvalí - nesmíme ustrnout

  Jak už jsme zmínili výše, mnoho lidí se pro ochranu zvířat rychle nadchne, ale  když pak vidí, že situace se nelepší tak rychle, jak by si přáli, opět stejně rychle odpadnou. To je bohužel celkem častý problém.   Je velice důležité, už na začátku našeho rozhodnutí věnovat se pomoci našim zvířecím bližním, vědět, že je to běh na dlouhou trať, a nejspíš i na celý náš… >>

Nečekejme řešení odjinud

  Situace je velice vážná. Bolesti je mnoho. Nemůžeme si dovolit nelogickou myšlenku, že za nás naši situaci, či tragickou situaci zvířat, bude řešit někdo jiný. Vše je JEDEN ŽIVOT - člověk, zvíře, rostliny, minerály, Země, Vesmír...  Každý z nás je buňkou tohoto "organismu života", a čím víc buněk bude pracovat pro zdárný chod celého organismu života, tím pravděpodobnější bude… >>

Kde a jak konkrétně pomáhat

  Chceme-li tedy opravdu zvířatům nadlehčovat jejich těžký osud, je především v počátku našeho rozhodnutí dobré si vůbec uvědomit "KDE" všude je potřeba pomáhat a také "JAK" nejlépe pomáhat. Každý člověk, který chce zmírňovat utrpení zvířat si podle své povahy a podle svých možností může vybrat zda, jak, a v které oblasti, chce zvířatům pomáhat. Pojďme si tedy vyjmenovat tyto základní… >>

Proč nejíst maso

  Vegetariánství je prvním a nejdůležitějším krokem pro každého jednotlivce či každou skupinu lidí s upřímným zájmem o neubližování zvířatům a praktický soucit s nimi. Největší množství zvířat trpí a umírá právě z důvodu zbytečného ukájení lidských chutí zvířecím masem. Podle odhadů jsou to zřejmě miliardy či spíše desítky miliard zvířat KAŽDOROČNĚ, která naprosto zbytečně položí svůj… >>

Biomaso - alibismus v masce dobrodiní

  Maso s certifikátem bio se pro některé lidi stává pomalu ale jistě symbolem jakési zdravější a etičtější alternativy vůči masu z velkochovů. Pravda je ale taková, že zde často vzniká ošklivý alibismus, kdy si konzumenti namlouvají, jak koupí biomasa podporují lepší osud pro zvířata a tudíž že mají právo způsobit zbytečnou smrt. To je velmi pokřivené a nebezpečné uvažování. Zvířata z… >>

Mléko jako bílá krev

  Kráva, která dosud neporodila tele se nazývá jalovice - ta mléko nedojí. Kráva může dojit když porodí telátko. Pokud je kráva dojena stále a bez přerušení, může dojit i léta (např. 3 až 4 roky, i déle). Avšak pro žádostivost člověka je nucena k mléčné nadprodukci a proto je uměle oplodňována a nucena rodit asi 1x ročně - tak dává více mléka. Přirozená délka života krávy v dobrých… >>

Konzumace vajec způsobuje utrpení

  Mnohé slepice mají krutý a bolestný osud, způsobený -jak jinak- člověkem. Slepice jsou vyšlechtěny ze svých přírodních předchůdkyň, která snášely mnohonásobně méně vajec než slepice dnešní. Jejich vejce byla určena k vylíhnutí potomstva. K životu měly potřebný prostor a přirozené podmínky.   Dnes ve velkochovech žije každá slepice na prostoru velice malém. Zde nemůže slepice žít… >>

Kožich jako symbol lidské brutality

  Kožich bývá symbolem luxuxu a společenské prestiže. Je to ovšem luxus za cenu nezměrného utrpení. Zejména v dnešní době (a navíc v našem podnebném pásmu) je opravdu  vrcholem brutality člověka navlékat si na sebe kožich zavražděného zvířete. Vždyť dnes existuje tolik materiálů ze kterých lze zhotovit oděvy stejně dobře chránící člověka před zimou. Pojďme se na celou věc podívat ve… >>

Bezprizorní kočky potřebují naši pomoc

Známý humanista a vegetarián Albert Schweitzer říkal: "Existují dvě útočiště před bídou světa - hudba a kočky." Kočky jsou nádherná stvoření a když se snimi člověk setká na hlubší úrovni, nemůže jinak, než si je navždy zamilovat. Většina lidí považuje kočky za krásná zvířata. Přesto paradoxně jsou to tvorové, která v okolích lidských obydlí trpí opravdu mnoho. Kdo se zatím nezajímal o tento… >>

Hledejme alternativy ke kůži, vlně a peří

Mnoho lidí argumentuje tím, že stačí nejíst maso a téměř celý problém zabíjení zvířat bude vyřešen. Kůži, vlnu, nebo peří považují za "vedlejší produkt" lidské lačnosti po mase. Není tomu ovšem tak. Bezohledný jateční průmysl nevydělává pouze na prodeji masa, ale i na prodeji kůží či peří. Některé další části těl zvířat se prodávají na zpracování do čistících prostředků, do kosmetiky a jinam.… >>

Myslivost nebo nemyslivost?

  Předesíláme, že následující článek není v žádném případě namířen proti myslivcům jakožto lidem, nýbrž pouze proti těm formám mentality člověka, které na této Zemi působí UTRPENÍ!   Nadcházející úvaha je poměrně dlouhá, a tak se pokusíme pro ty z vás, kterým se nechce číst vše, shrnout problematiku v několika základních bodech: - Nahánění a střílení zvířat myslivci a lovci je pro… >>

Jsou a budou pokusy na zvířatech skutečně nezbytné?

  ÚVOD Pokusy na zvířatech jsou tématem, který si většina lidí nechce ani připustit do své mysli. Pokud si ho vyjímečně připustí, často se jej pak snaží co nejrychleji z mysli vytěsnit. Chceme-li však pomoci trpícím zvířatům, je nutné dveře k tomuto extrémně bolestivému tématu naplno otevřít.   Mnozí se možná rozhořčí ještě než začnou následující článek číst, a to především z té… >>

Člověk, včely, med a mobilní telefony

  Světoznámý fyzik a podporovatel vegetariánství Albert Einstein kdysi řekl: "Pokud by z planety Země zmizely včely, zbývaly by lidstvu už jen pouhé čtyři roky života." Známé jsou i jiné citáty o včelách: J.A.Komenský: "Díky včelám naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených." Wilhelm Bolsche: "Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely.… >>

"Domácí mazlíčci"

Vztah člověka a psa či člověka a kočky vychází z dávné minulosti. Psi i kočky jsou už natolik domestikovaná zvířata, že je jejich osudem žít v blízkosti člověka napořád. Motivací člověka pro život se psem či s kočkou musí být vztah založený na přátelství a bratrství. Je také dobré zvážit předem, kolik let vedle nás bude zvíře žít a pravdivě si přiznat, zda jsme na to připraveni. Může-li… >>

Rybolov, rybářství

Ryba je živý tvor cítící bolest. My ryby jíst nemusíme. Po celé věky, než přišel nevědomý člověk, byla v mořích, řekách a jezerech udržována rovnováha přirozeného života ryb a ostatních vodních živočichů a všech forem života. Tak by to mělo opět být. Nechme přírodu, ať se sama zregeneruje do původní přirozené vyváženosti. Kde byl vodní život člověkem poškozen, může mu člověk dočasně citlivě… >>

Vánoční kapři

Rok co rok stejný scénář: Výlovy rybníků, kapři převážení do měst, namačkaní v kádích a usmrcováni veřejně na ulicích nebo doma paličkou. Dětem tak dopspělí vlastně říkají, že zvíře je věc, kterou lze koupit za peníze a usmrtit. Pokud by lidé skutečně ctili Vánoce v jejich křesťanském smyslu, zejména v tento den by nebrali život druhým. Není ani dobré kapra koupit a soucitně vypustit do… >>

Zvíře není zboží

Zvíře je cítící bytost, nikoliv zboží. Mluvíme zde nyní o zvířatech nedomestikovaných a nedomestikovatelných. Každý člověk si vždy musí poctivě položit otázku zda a proč chce doma mít takové zvíře a zda je to pro tohoto tvora dobré a přirozené. Jsou zvířata, jako pes, kočka, kůň...., která dlouhodobým soužitím s člověkem už nemohou žít jinak a je-li s nimi dobře zacházeno, mohou s lidmi… >>

ZOO a safari - vzdělávání, nebo zábava?

Jak již bylo řečeno na jiném místě tohoto webu: Domorodé lidi z dalekých zemí si také nevozíme k nám a nezavíráme je do klecí. Kdo z nás by měnil se zvířetem v zoo? Když zoo přispívá k odchování ohrožených zvířat a snaží se je pak navrátit zpět do přírody, pak to může být dobré. Ale kolik je takových případů v poměru k množství druhů zvířat držených v klecích pro zábavu? Jistě že safari je… >>

Útulky pro psy a kočky

Pokud chceme psa či kočku a pokud jsou psí i kočičí útulky plné zvířat, není nic lepšího, než jim z útulku pomoci a dát jim domov a každodenní pohlazení. I opravdu malý byt je lepší než bouda v útulku. Jestliže si zvíře z útulku nechceme či nemůžeme pořídit, můžeme útulky podpořit peněžním darem, hmotným darem (misky, vodítka...), nebo vlastní praktickou a nejlépe pravidelnou a vytrvalou… >>

Cirkus není zábavný pro zvířata

Baví se zvířata v cirkuse stejně jako lidé? Kdo z nás by s nimi měnil? Jaké to asi je, když cítící tvor putuje v kleci z místa na místo, je cvičen k proskakování hořícími obručemi a při vystoupení je vystaven ostrým reflektorům, hlasitému potlesku, hudbě a zvuku práskajícího biče? Když cirkusy, tak bez zvířat! -ze- >>

Chtějí koně lámat dostihové rekordy?

Soužití člověka a koně sahá do hluboké minulosti. Kůň je nádherné, inteligentní a ušlechtilé zvíře. Kdyby někdo vytvořil seznam koní zraněných či usmrcených při dostihových sportech, byl by dlouhý a smutný. Je potřeba hledat laskavý vztah ke koním a nenutit je do čehokoliv nepřirozeného, natož pak když je to za účelem zisku a zvýšení hladiny adrenalinu. -ze- >>

Mrtvá zvířata na silnicích

  Jedeme-li po našich dálnicích, nebo i po běžných silnicích, můžeme si připadat jako na smutné přehlídce mrtvých zvířecích tělíček, která leží rozjetá po okrajích těchto dopravních komunikací. Každý ví, o čem je řeč. Ježek s vyhřezlými vnitřnostmi, který snad běžel obstarat potravu pro svá mláďata, ptáček, který narazil do předního skla automobilu a byl na místě mrtvý, zkrvavený zajíc,… >>

Připomínejme si, co už se povedlo a věřme v budoucnost

  Aktivity a osvětu v oblasti ochrany zvířat směřující od ochranářských společností k veřejnosti vykonává, bohužel, zatím pořád nevelké množství lidí. Často dokonce můžeme vidět, kdy celý spolek na ochranu zvířat drží nad vodou jeden, dva, či tři lidé a jen sem tam se přidá pár dalších nadšenců. Ti nejsoucitnější, mají-li k tomu žádoucí schopnosti, bývají v ochraně zvířat i nejaktivnější… >>

Sebevzdělávání, studia, povolání

  Chceme-li skutečně pomoci zvířatům důsledným a plošným způsobem, je pro nás důležité se v této oblasti různými způsoby sebevzdělávat, dále volit taková povolání, jejichž prostřednictvím můžeme zvířatům i celé přírodě prospět, nebo také náš soucit uplatňovat v našich současných zaměstnáních - možnosti k tomu jsou téměř v každém oboru. Jak jsme tedy již naznačili, je důležité… >>

Vzájemná duševní podpora je důležitá

  Kolik jen lidí už vzdalo své nadšení pro vegetariánství, veganství a aktivity pro ochranu zvířat. Proč? Jistě že důvodů je mnoho, jedním z častých je ale určitě pocit osamělosti na této cestě, či pocit marného boje ve společnosti, která většinou mnoho nevyznává hodnoty soucitu k jatečním i všem ostatním zvířatům. A přitom by mnohdy stačilo povzbuzení od podobně laděných lidí. Například… >>

Vegetariánské restaurace, prodejny, biofarmy

    Chcete pomoci zvířatům? Máte schopnosti podnikat? Pokud ano, můžete popřemýšlet  o provozování vegetářské restaurace, nebo bioobchodu s veg. sortimentem ve vašem městě. Nebo takovou věc můžete alespoň podpořit. Jste-li majitel nemovitosti v nákupní zóně a rozhodujete-li se jaké provozovně pronajmete své prostory, máte možnost pomoci dobré věci. Takové prostory pak mohou… >>

Přednášky, výstavy a veřejná promítání - efektivní způsob oslovení

  Skvělým a efektivním způsobem jak oslovit a nadchnout druhé pro eticky motivované vegetariánství a ochranu zvířat vůbec, jsou veřejné přednášky, výstavy a promítání. Přednášky mohou být pořádány neoficiálně, mezi našimi blízkými, kde je výhodou osobnější atmosféra. Mohou být ale pořádány i v oficiálním duchu, kde je výhodou možnost oslovit větší množství lidí. Je dobré, když je… >>

Jedna koruna denně může hodně pomoci

  V České republice existují desítky různě zaměřených spolků a sdružení na ochranu zvířat. Většina z nás ví, nebo alespoň matně tuší, jaké spolky to jsou a jakou konkrétní činnost vykonávají. A většina z nás také ví, že tyto spolky se téměř vždy drží nad vodou pouze díky usilovné a vytrvalé práci jednotlivců, či malých skupin lidí, kteří tuto práci dělají povětšinou zdarma a ve svém… >>

Studujme zákony, volejme policii a veterinární správu

  Chceme-li, aby byl náš záběr v ochraně zvířat skutečně širooký a důsledný, měli bychom studovat i současné zákony, jako je například "Zákon na ochranu zvířat proti týrání", přesněji "Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, novelizovaný Zákonem ČNR č. 162/1993 Sb."  Úplné znění tohoto zákona je samozřejmě volně přístupné i v internetové podobě. … >>

Tiskoviny, oběžníky, nástěnky...

  Informace o tom, že lidé mohou žít i nenásilným způsobem života vůči zvířatům, je vždy dobré šířit ve svém okolí. Čím více lidí přestane jíst maso, tím méně zvířat bude trpět čekáním na jatka a na jatkách samotných. Čím více lidí pochopí, že nemusejí nosit kožichy a kožešinové doplňky, tím lépe pro zvířata. Čím více lidí se dozví, že je možno kupovat kosmetiku netestovanou na zvířatech,… >>

Internet a sociální sítě

  Je pravdou, že výdobytky civilizace jako je internet, facebook a podobně, se dají bez nadsázky označit za sluhu, který je zároveň pánem. Na druhou stranu by to byl nerovný zápas dělat dnes bez internetu osvětu výhradně tištěným textem. Záleží na každém jednotlivci či komunitě z jakého úhlu uchopí možnost využít tyto prostředky pro šíření informací o etickém přístupu ke zvířatům. Pokud… >>

Happeningy, pochody, demonstrace

  Dobrými prostředky pro osvětu myšlenky zvířecích práv směrem k veřejnosti můžou být i  v h o d n ě  dělané happeningy, demonstrace a pochody. Domluví-li se například skupina lidí v konkrétním regionu a uspořádá třeba pochod z jednoho města do jiného, s v čele neseným transparentem, s rozdáváním letáčků a podobně, může taková aktivita upoutat pozornost. Je dobré smluvit si… >>

Petice, oslovující e-maily a sdělení

  Dalším prostředkem jak dát najevo svůj nesouhlas s týráním zvířat, nebo jak podpořit některé aktivity vedoucí ke zlepšení podmínek pro zvířata, je využití petic. Informace o petičním zákoně a o tom kdo, jak a za jakých okolností může sepisovat petici, jsou volně dostupné na internetu. Názor na účinnost a neúčinnost petic se často velmi liší. Je pravdou, že je-li to jen trochu možné,… >>

Hudba a text jako nástroj pro pomoc zvířatům

  Mnoho lidí hraje v různých hudebních uskupeních. Benefiční kocerty mohou vydělávat pro potřebná zvířata. Například koncert klasické hudby s výtěžkem pro opuštěná zvířata může hodně pomoci. Ať už se jedná o jakoukoli hudbu - třeba punkovou, HC, nebo folk, do textů písní lze vložit texty pojednávající o vztahu člověka ke zvířeti, o utrpení zvířat pod nadvládou člověka a o způsobech, jak s… >>

Staňme se mistry vegetářské kuchyně

  Už jsme se o totmto tématu rozepisovali na jiném místě, ale je velice důležité, proto si jej připomeňme. Stává se relativně často, že někdo, komu chceme vysvětlit přednosti vegetariánské stravy, se rozhodne, že "tedy nějaké to typické vegetariánské jídlo ochutná". Často se ale právě v tomto bodě rozhoduje o mnohém. Ti, kdož jsou zvyklí po léta na své zažité "vegetariánské chutě", uvaří… >>

"Vege-Billboardy" ?

  Další typ pro osvětu. Nejde samozřejmě o nic nového, neboť před lety už tu "vege-billboardy" byly - díky za ně, protože i takto neobvyklá osvěta může pomoci. Dnes ale přinášíme podnět k přemýšlení pro ty, kteří vlastní nemovitost na frekventovaném místě. Proč například stěnu domu nebo zeď zahrady nevyužít pro tak bohulibé účely, jako je billboard s etickým motivem, nebo výstižný citát,… >>

Až se ze smrtelné postele ohlédneme zpět

  Tento náš konkrétní život, v tomto konkrétním fyzickém těle, je konečný. Ať už je nám to příjemné či nikoliv, jednou se octneme na samém konci tohoto svého života, v němž jsme si zvolili buď  více soucitu s druhými, nebo méně soucitu s druhými. Kromě mnoha jiných oblastí  života, které by se měl člověk snažit co nejlépe naplnit, máme možnost projevovat  p r a k t i c k ý&… >>

Dětské dny pro zvířata

  Jedním z nejdůležitějších činů, který je třeba podpořit, je výchova dětí k soucitu se zvířaty a s veškerým životem vůbec. Jistě že toto přísluší především rodičům, ale ani školy nebo pořadatelé volnočasových aktivit by neměli zůstávat stranou. Máte-li tedy možnost, zakládejte kroužky pro děti, kde se budou učit dobrému vztahu ke zvířatům. Uspořádejte pravidelné dětské dny, kde mohou… >>

Vstupujme do médií

Pro větší rozšíření myšlenky o právech zvířat je nutné vstupovat do médií všeho druhu. Pišme tedy články do regionálního tisku, nebo podporujme redaktory, aby se více zajímali o toto téma a více o něm psali. Domluvme pozvání členů z organizací pro zvířata do místního rádia, nebo sami poskytněme rozhovor. A další inspirace: všimli jste si, kolik je jenom v českých televizích pořadů o vaření? … >>

Knihy a filmové dokumenty o zvířatech mohou pomoci

  Aby chtěli lidé pomáhat trpícím zvířatům, například těm, která čekají ve velkochovech i biochovech na svou popravu a rozporcování, musejí mít nejprve vyvinutý cit vůči nim. K tomu mohou pomoci i různé kvalitní knihy. Chceme-li někoho inspirovat pro soucit se zvířaty, může být prvním způsobem dárek pro dotyčného v podobě knihy například o sociálním životě zvířat, o konkétních… >>

Pomník jatečním zvířatům

  Takový pomník by byl jakýmsi zviditelněným svědomím lidí. Umístěný na vhodném místě by připomínal lidem, co nechtějí vidět a o čem nechtějí vědět. Pokud by se podařilo dílo hodně medializovat, mohlo by to podnítit debatu na téma etického vegetariánství. Najde se někdo, kdo daruje kousek pozemku? A najde se někdo, kdo dokáže takové sousoší v životní velikosti vytvořit? Možná hloupý… >>

Odstraňme zbytečný hluk

Hluk, zvláště ten nadměrný, škodí lidem, zvířatům i rostlinám. Někdy je opravdu zbytečný a proto bychom se měli zamyslet, zda jej přestaneme vytvářet. Nejen každoročně o Silvestru, ale i při mnoha jiných svátcích, při oslavách, nebo prostě jen tak pro zábavu někteří lidé odpalují všelijaké dělbuchy, rachejtle či ohňostroje. Pomineme-li pro tentokrát debatu o úrovni tohoto počínání, můžeme se… >>

Etika ochrany zvířat

  Obsah:   1. Úvod 2. Jak vnímáme zvířata? 2.1. Vztah člověka a mimolidských bytostí z historické perspektivy 2. 2. Paradox moderní doby: větší etická citlivost i masové zneužívání zvířat 2. 3. Některé důležité aspekty vztahu člověka ke zvířatům 3. Způsoby využívání či zneužívání zvířat 4. Názorové proudy v ochraně zvířat 5. A co rostliny? 6. Náboženství a zvířata… >>

Unesco a lidojedi, aneb o neopodstatněnosti sokolnictví

  Tak naši lovci si oddychli, Unesco vzalo pod svá ochranná křídla české sokolnictví. Sláva, zas jedna tradice zachována...Docela chápu, že Unesco či EU, v podvědomém zděšení z nekontrolovatelného technicistního bujení, chce zachránit, co se dá, a je jim zdá se jedno, nejde-li o relikt, který měl kdysi reálnou důležitost pro život, důležitost, která již s úplnou změnou životních… >>

Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata

  Záchranných stanic pro handicapovaná zvířata jsou v ČR desítky. Mezi nejčastějšími důvody, proč se zvíře do takovéto stanice dostane, je popálení elektrickým proudem, zranění dopravními prostředky, postřelení, otravy a zamoření parazity...  Častým případem bývá, že lidé přinesou do stanice osiřelá mláďata. Úkolem těchto stanic není jenom starat se o tato zvířata a snažit se je… >>

Rodeo - stupidní "zábava"

Rodeo je původně termín pro nahánění krav i stád jiných zvířat. Kdysi se naháněním krav živili kovbojové v Americe. Dnešní chov krav už naprosto nepotřebuje kovboje, kteří by naháněli krávy, ale jejich "umění" se do dnešní doby zachovalo v podobách "rodeo představení". V těchto představeních jezdí "seběvědomí kovbojové" na koních divoké povahy (osedlaných i neosedlaných), jezdí na divokých… >>

Úcta namísto zesměšňování

Neúcta lidí vůči zvířatům je často nesena jakousi setrvačností, jakýmsi podvědomým návykem stavět se ke zvířatům jako nejen k nižším, ale i bezcenným tvorům, kteří jsou tu pouze pro naše využití, potravu, či zábavu. Tento podvědomý návyk, tento setrvačností se z generace na generaci přenášející mylný mentální vzorec je velmi silný. Často je podporován i texty našich národních písní, je… >>

Srnky slepnou a umírají

  V České republice se zřejmě mnohým zemědělcům finančně vyplatí pěstovat spíše řepku olejku, než obilí, a tak polí s touto rostlinou přibývá. Spolu s nimi ale bohužel přibývá i hladovějících srnek, které zelené lístky řepky v období zimy konzumují - to jim ovšem způsobuje slepnutí! Je-li pole s řepkou v zimě nepokryté sněhem, mladé rostliny řepky jsou pro srnky snadno dostupnou a velmi… >>

Deratizace

  A opět jedno kontroverzní téma - deratizace! A navíc téma, kterým se ani většina ochránců zvířat vlastně vůbec nezabývá. Cit v nás je však tou hnací silou, která nás nutí pokládat si otázky po zmírnění bolesti těchto tvorů a hledat na ně poctivě, když ne absolutní a definitivní, pak alespoň částečné a postupné ospovědi.   Proč se krysy či potkani musí hubit deratizací? Jistě… >>

Pytláctví

Čas od času se v médiích objeví zpráva o zjištění, že v některém lese se zřejmě pytlačí. Podle některých neoficiálních odhadů může mít pytláctví na svědomí až 20% zabité lesní zvěře.   Kromě samotné skličující představy ŽE bylo zvíře pytlákem zabito, je ještě více skličující představa JAK bylo zabito. Takový pytlák totiž, aby nebyl dopaden a mohl někde v klidu svůj "úlovek" zpeněžit,… >>

Jak pomáhat ptáčkům

Co jen ptáčků narazí na průhledné plochy  větších rozměrů a zbytečně zahyne. Co jen labutí se v úleku vznese a přehlédne dráty elektrického vedení....  Co jen ptáčků trpí v zimě hlady a v létě v některých lokalitách žízní... Snažme se tedy (v souladu se zákonem) polepovat průhledné plochy dobře viditelnými obrázky, aby do nich ptáci nenarazili. Žádejme správu města či obce kde žijeme… >>

Rybaření jako relaxační sport?

Ryba je živá bytost. Dělejme vše pro to, abychom chránili život v řekách, abychom podpořili, tam kde byla narušena, schopnost života ve vodě existovat v přirozené samorovnováze. Postupně to půjde. Je krásné sedět mezi stromy a v tichu rozjímat pohledem na plynoucí řeku. Jde to ale i bez prutu. -ze- >>

Mysleme i na ty úplně nejmenší

Soucit se zvířaty si mezi lidmi již nachází své místo. Svým tempem, ale nachází. V první řadě většinou lidé soucítí se savci. Jak už ale bylo mnohokrát řečeno - každý život má velikou cenu a míra ohleduplnosti k mimolidským tvorům je přímo úměrná míře uvědomění jednoty života. Nezpůsobujme tedy zbytečnou bolest a smrt ani tvorečkům z říše hmyzu. Kdo někdy pozoroval život hmyzu, nebo viděl… >>

Korida a řízené zvířecí souboje

Co se týče Koridy, či dokonce nelegálních řízených soubojů zvířat za peněžní výhry, o kterých před časem informovala média, zde už téměř chybí slova, která by vyjádřila o jak extrémně krutou záležitost se jedná. Co říct? Nepodporovat, mluvit o tom s lidmi, podepisovat petice, vyjadřovat se, být slyšet a vidět, vychovávat děti k soucitu....... - aby už tyto hororové hrůzy vymizely co nejrychleji… >>