Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata

<<

 

Záchranných stanic pro handicapovaná zvířata jsou v ČR desítky. Mezi nejčastějšími důvody, proč se zvíře do takovéto stanice dostane, je popálení elektrickým proudem, zranění dopravními prostředky, postřelení, otravy a zamoření parazity...  Častým případem bývá, že lidé přinesou do stanice osiřelá mláďata.

Úkolem těchto stanic není jenom starat se o tato zvířata a snažit se je vyléčit, ale pokud to situace umožňuje, snažit se je opět naučit žít ve volné přírodě.

Jak zde můžeme pomoci? Zkusme především podpořit informovanost lidí z našeho okolí, o tom, že vůbec tyto stanice existují a o tom, že poraněná divoká zvířata, která spatříme, bychom neměli nechat bez povšimnutí, ale co nejrychleji se spojit se záchrannou stanicí a tím podpořit záchranu zvířete.

Dalším způsobem jak zde pomoci, je ten, že se budeme při spatření opuštěných mláďat v přírodě třeba nejprve informovat o tom, zda nejsou opuštěná pouze dočasně, například když jim jejich rodiče odešli hledat potravu. Mohlo by se totiž stát, že do záchranné stanice přineseme zvíře, které jsme tak nechtěně odnesli jeho rodičům.

Chceme-li podpořit činnost záchranných stanic, můžeme tak učinit jednak finanční podporou, nebo i konkrétní prací a věnováním svého volného času pro takovouto stanici.

-ze-

<<