Happeningy, pochody, demonstrace

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Happeningy, pochody, demonstrace

<<

 

Dobrými prostředky pro osvětu myšlenky zvířecích práv směrem k veřejnosti můžou být i  v h o d n ě  dělané happeningy, demonstrace a pochody.

Domluví-li se například skupina lidí v konkrétním regionu a uspořádá třeba pochod z jednoho města do jiného, s v čele neseným transparentem, s rozdáváním letáčků a podobně, může taková aktivita upoutat pozornost. Je dobré smluvit si předem rozhovor pro místní tisk, rozhlas či televizi.

Jinou variantou může být třeba happening na frekventovaném místě. Výmluvnou formou, jak sdělit lidem něco o trápení zvířat za zdmi jatek, je třeba tichá demonstrace, kdy její účastníci tiše stojí v řadě nebo okolo náměstí s velkoformátovými fotografiemi krvavých těl zvířat rozčtvrcenými na jatkách. Je-li vše doplněno možností dialogu s kolemjdoucími, může mít taková aktivita své dobré výsledky.

Happening je samozřejmě nutné dostatečně včas ohlásit na místním úřadě.

Toto je jen malý příklad pro inspiraci, možností a podob je mnoho. Záleží na každém, jakou zvolí. Každopádně nejvíce je potřeba oslovovat zatím neoslovené a uvědomovat dosud neuvědomnělé.

-ze-

<<