Přemnoží se v budoucnu ve veg. společnosti zvířata? A přijdou řeznící o práci?

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Přemnoží se v budoucnu ve veg. společnosti zvířata? A přijdou řeznící o práci?

<<

Na celém světě byly a jsou rukou člověka stále zabíjeny miliardy a miliardy zvířat. Toto obrovské množství zabitých tvorů je způsobeno jasnými důvody - lidskou poptávkou po mase, po kožešinových a kožených výrobcích, nebo například po testované kosmetice a podobně. Vše je tedy až neuvěřitelně  jednoduché - čím menší zájem budou mít lidé o konzumaci masa, tím méně bude zabíjeno zvířat na jatkách. Tento princip platí ve všech oblastech, kde chceme zmírnit či postupně zcela vyloučit bolest zvířat.

 

Obecné hnutí za osvobození zvířat má mnoho proudů a lidé se k němu přidávají postupně, v průběhu změny vnímání životních hodnot. Argumenty pro vegetariánství zná lidstvo od pradávna a i v moderní době jej šířilo a šíří mnoho skupin a jednotlivců. Lidé se k myšlence praktického soucitu se zvířaty přidávají každý vždy svým tempem. Vegetariány se tedy nestanou všichni lidé světa během jednoho jediného dne. Proto se změna uděje postupně.

 

Většina člověkem zabíjených zvířat je rozmnožována uměle, za účelem zisku. Jak bude stoupat (a už stoupá!) počet lidí přecházejících k eticko-ekologickému způsobu života, úzce spjatého s altruistickým vegetariánstvím, bude úměrně ubývat umělého množení zvířat v umělých podmínkách vytvořených lidskou civilizací na masnou porážku, pro kožešnictví a podobně.

 

Nemusíme se tedy vůbec obávat, že by po ulicích našich měst a v lesích volně běhala přemnožená zdivočelá zvířata, náhle osvobozená z velkochovů, která by ohrožovala člověka, či narušovala "ekosystém". Ve skutečnosti je tento "ekosystém" naopak velmi silně narušen právě chovem takzvaných "hospodářských" zvířat držených lidmi pro zabití na maso. (viz. menu "Vegetariánství").

 

Argumentace v opačném smyslu, tedy že nebýt konzumentů masa, vyhynula by všechna zvířata svého druhu chovaná na maso, je také lichá. Chceme snad ospravedlňovat uměle a násilně tvořené množství uměle šlechtěných jatečních zvířat proto, aby přežil jejich druh za cenu jejich omezování a zabíjení? 

 

Až postupně, a nakonec zcela, odezní lidská touha po mase, můžeme se my lidé pokusit (jak je například zajímavě v náznaku popisováno v knize "Jejich jest království") zbylému množství takových tvorů opatrně, postupně, a pečlivě pomoci s návrácením k jejich původnímu způsobu života. Pokud se to vzhledem k jejich míře domestikace a přešlechtění ukáže jako nereálné, můžeme pomoci těmto zvířatům přiblížit se k původním přirozeným způsobům jejich života do maximální možné míry, která bude uskutečnitelná a slučitelná s pokračováním soužití člověka a zvířete -avšak na zcela jiných, tedy více soucitných základech, než doposud. Bude-li člověk tvorem míru, lze si představit různé budoucí varianty jeho soužití se zvířaty. Zkrátka: Lidé a zvířata, ať už ta "divoká", nebo ta "hospodářská" budou žít v přátelském vztahu.

 

Možných odpovědí na toto konkrétní téma je vícero. Jistá je ale jedna pravda - v čase, kdy celé lidstvo, nebo alespoň jeho podstatná část, zrealizuje na sobě samých a ve výchově svých potomků etické vegetariánství/veganství, bude celkově průměrný dosažený stupeň etiky společnosti v bodě, kde již bude obecná a upřímná vůle se podobnými problémy velmi důmyslně a citlivě zabývat. Proto se jistě najdou i vhodná řešení zmíněných problémů. Nelze totiž, tak jak dnes často vidíme,  řešit etické problémy bez zažité etiky v každém z nás!! To je paradox současnosti.

 

A co se týká dotazů ohledně ztráty zaměstnání lidí, jejichž práce úzce souvisí s chovem zvířat pro maso a podobně, i zde je odpověď snadná: při postupném přechodu lidstva k mírumilovnějšímu myšlení vyúsťujícímu ve vegetariánství/veganství, budou plynulým tempem ubývat chovy takzvaných "hospodářských" zvířat, a rovnoměrně přirozeným tempem budou nahrazovány společnostmi a projekty pro pěstování plodů a práci s rostlinnými potravinami.

 

Zbytečné obory, jako je například "řezník" a podobně, přestanou logicky existovat. Také v cirkusech budeme obdivovat umění lidí a nikoliv nepřirozenou drezúru zvířat, místo kožešinových farem budou vznikat nová pracovní místa ve výrobnách oděvů z neživočišných materiálů, a například všechna kosmetika bude přírodního původu a zcela netestovaná na zvířatech a podobně.

-ze-

<<