Nemyslíte že jsou na tomto světě mnohem naléhavější problémy?

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Nemyslíte že jsou na tomto světě mnohem naléhavější problémy?

<<

 

Život je nedělitelný - proto nelze od sebe oddělovat lidská práva, zvířecí práva, nebo třeba praktickou ekologii.

 

Ve skutečnosti je snaha o zmírnění utrpení lidí motivována stejnými důvody a vnitřními pohnutkami, jako snaha zmenšovat utrpení zvířat a přírody.

 

Jak řekl světoznámý aktivista za práva zvířat Dr.Tom Regan: "Praktická volba, které přemýšliví lidé čelí, není mezi pomocí lidem a pomocí zvířatům. Každý člověk může přece dělat obojí. Lidé nepotřebují jíst zvířata proto, aby pomáhali bezdomovcům, ani nepotřebují používat kosmetiku testovanou na zvířatech proto, aby pomáhali opuštěným dětem."

 

Navíc, jak se dozvíme dále, například přechod podstatné části populace směrem k rostlinné stravě jistě velmi zásadně pomůže odstranit světový lidský hlad či ekologickou zátěž přírody. Vše se vším souvisí!

-ze-

<<