Organismus lidstva -aneb- o decentralizaci

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Organismus lidstva -aneb- o decentralizaci

<<

 

Vážení, toto nebude ucelená analýza, spíše jen analýza pocitu...hodnotová. Důsledky finanční krize vedou ledaskoho k náznakům přehodnocování vývojového proudu, jímž se aktivně nebo pasivně valíme.

Viděl jsem v TV, že např. v Německu vznikají samostudijní spolky, opětně rozebírající Marxův kapitál, jiné skupiny - u nás - se nechávají slyšet s decentralizací a soběstačností.

Když o těchto myšlenkách už po r. 89 mluvili např. anarchisté, nikdo jim samozřejmě nevěnoval pozornost a všichni jsme se oddali masturbující ruce trhu.

Teď se budeme chytat za nos, abychom zjistili, v čem všem jsme již zdravé soběstačnosti pozbyli a za co jsme ji zaprodali. Oprášíme tedy myšlenku soběstačnosti, a než se z ní stane modla, zaklínadlo a prostředek zvýšení zisků, měli bychom se zamyslet nad souvislostmi, v nihž by měla fungovat.

Mám totiž pocit, že opět než o souvislosti jde spíše o utvrzení individualizující fragmentace. Jak také jinak, chceme-li zůstat na půdě kapitalismu, pro který je jakékoliv komplexní plánování nepřijatelné a jdoucí proti jeho samotnému principu. Čili - bude se podporovat místní soběstačnost, avšak bez následné návaznosti na celostátní /atd./ koordinaci? Chtěl bych připomenout, že kdyby takto fungovalo naše tělo, všichni bychom už dávno "prděli do hlíny".

Ano, základem organismu jsou zdravé jednotlivé buňky a jejich místní hierarchické organizace, avšak všechny tyto dílčí, do jisté míry samosprávné celky jsou vloženy do komplexní inteligence, díky které jedině tělo funguje koordinovaně jako tělo. Je skvělé, že ta či ona obec se stane nezávislou na teple, uhlí či elektřině, je skvělé, že panelák si zřídí vlastní kotelnu a naruší teplárenský monopol, ale co dál ?

Hromada nekooperujících fragmentů nečiní celek, celek, na který se pod masáží tržního mechanismu odnaučujeme myslet, abychom si snad nezavdali s "rudochy". Jsem zvědav, jak se budou vyvíjet myšlenky v této oblasti, teď, když už jsme tu příležitost propásli po r. 89 a nechali se splavit lákavým kanálem komerce..

Proč jenom na člověka platí jen problémy, strach a utrpení?   Karel z Ráje

<<