Zvíře už není věc

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Zvíře už není věc

<<Ač doba moc pozitivy neoplývá a legislativci škrtí, co možno jest, občas se někde zablýskne i na lepší časy..Dnes prý, podle televizního reportéra, jásají ochránci zvířat /ač já si myslím, že k jásání je ještě hodně, hodně daleko/. Nyní  totiž konečně už i zákon má uznávat, že zvíře není z právního pohledu věc, jak tomu bylo doposud.

Ano, už jen toto - a inovací v tomto ohledu má být i více - je velké, byť jako obvykle velmi zpozdilé, vítězství těch, kdo na tuto zákonnou absurditu, umožňující působit zvířatům mnohá příkoří a utrpení, už dávno upozorňovali. Takže hurá, jen je ovšem třeba zjistit, co to přinese v reálné rovině.


Že něco ano, naznačuje například téměř okamžitá ustrašená reakce majitelů cirkusů, kteří nyní neví, když zvíře není věc,co tedy nyní vlastně je....Ministr Pospíšil slíbil, že připomínku zanese do dalšího hloubání nad tímto tématem - jakou definici přisoudíme tomu, co potřebujeme používat k obrazu svému.


Ke změně zákona pravděpodobně největší měrou přispěl tlak ze strany té skupiny populace, která se obklopuje domácími mazlíčky. Těm některé celebrity odkazují i svůj majetek v milionech dolarů, český člověk se spokojí statutem ochrany svého vypiplaného mazánka, nahrazujícího v mnoha případech disfunkční vztahy k přirozenosti a přírodě, k podstatě života, k sobě samému a k sobě navzájem. Vždyvděčný vrtichvost v nás dovede vzbudit etické city...

Ano, etika a kultura vůbec se u člověka rozvíjí většinou až tehdy, máli plné břicho a nepotřebuje dotyčného čtvernožce pozřít. Jak to ale zafunguje tam, kde tato podmínka není splněna, tedy u zvířat tzv. "hospodářských"? Ta i přes změkčující právní úpravy zůstanou nadále žoviálně komentovaným chodícím steakem či krkovičkou....

Nebo se v konzumentech vybudí nějaký údiv nad tím, že dnes už se nebudou porážet zvířata tak, jako se porá
 ží třeba židle, nýbrž že se již ofociálně budou zabíjet živé bytosti? Bude "nová společnost" nadále pokračovat v rozvírání etických nůžek mezi protěžovanými chlupatými hračkami a "chodícím masem", drceným anonymně za neprodyšnými zdmi masokombinátů?


Jistě, nechci démonizovat člověka..ač má jistě mnoho vin, takovýto je vývoj v mezích veledrsných přírodních zákonitostí, dále jsme se prostě zatím nedostali. Otázkou, a snad i nadějí zůstává, kam dále se dostat můžeme a dostaneme.    Karel z lesa

<<