Co se skrývá pod pojmem "vegetariánství" v praxi?

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Co se skrývá pod pojmem "vegetariánství" v praxi?

<<

 
Povrchně můžeme definovat vegetariánství jako způsob stravování s trvalým vyloučením masa mrtvých zvířat. Je ale třeba říci opravdu velice zásadní myšlenku:  Z celistvého a hlubšího pohledu nelze pouhé vyloučení masa ze stravy nazývat vegetariánstvím. Nejezení masa je důsledkem (!) vegetariánství, nebo jedním z jeho vnějších důsledků, či projevů. Vegetariánství je především vnitřní stav člověka - hluboké uvědomnění si sounáležitosti se vším živým a z toho vycházející změna jídelníčku a celého postoje k životu. Existuje nemálo lidí, kteří z různých důvodů nekonzumují maso (diety, nechutenství...) a přesto nejsou vegetariány. (Takové příklady rozporu lze převést do mnoha lidských oblastí).
 
Pro jakýkoliv další možný dialog o vegetariánství, je myslím nezbytné, mít tuto myšlenku plně zažitou. Je také třeba říci, že i samotný pojem "vegetariánství" je zde užíván proto, že většina lidstva se stravuje eticky nevhodně, tedy jako masožravci, respektive všežravci. Proto existuje pojmové vymezení, abychom vždy věděli "o čem je řeč".

-ze-

Kam dál?  http://www.eticke-vegetarianstvi.cz/vegetarianstvi/jak-dlouho-vegetarianstvi-existuje-ma-sve-historicke-zaklady-54/

<<